Kongres Trójmorza

i

Autor: grafika UMWL

Kongres Trójmorza 2022 z Ukrainą i o Ukrainie. Organizatorem Lublin

2022-04-29 11:31

Bezpieczeństwo energetyczne, współpraca akademicka czy rozwój rolnictwa. Zbliża się druga edycja Kongresu Trójmorza. Wydarzenie od ​6 do 7 czerwca odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

W wydarzeniu tym razem udział wezmą ukraińscy samorządowcy. - Już teraz mogę powiedzieć, że do Lublina przyjadą przedstawiciele partnerskich obwodów: wołyńskiego, rówieńskiego czy lwowskiego. Swoją obecność zapowiedział też wstępnie wicegubernator z obwodu tarnopolskiego - zdradza nam Remigiusz Małecki, rzecznik lubelskiego urzędu marszałkowskiego.

W imprezie biorą udział przedstawiciele Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Niemiec oraz regionów partnerskich z Europy Środkowej i Wschodniej.

Wśród tematów kongresu znajdzie się m.in. aktualna sytuacja w Ukrainie. - Będzie to szeroka dyskusja na temat wojny i współpracy państw Trójmorza z regionami naszego wschodniego sąsiada - mówi Małecki. - Samorządowcy pochylą się też nad bezpieczeństwem energetycznym, współpracą uniwersytetów czy rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich - dodaje.

Kongresowi będzie towarzyszyło także Forum Gospodarze. - W ramach którego odbędą się seminaria, spotkania B2B oraz wizyty studyjne służące nawiązaniu kontaktów biznesowych - słyszymy.

W wydarzeniu weźmie udział w sumie 12 państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent RP, Andrzej Duda.

Źródło: Kongres Trójmorza 2022 z Ukrainą i o Ukrainie. Organizatorem Lublin