Lubelski ratusz pomaga seniorom przy zapisach na szczepienia

2021-01-21 11:29 MTK
Lubelski ratusz pomaga seniorom przy zapisach na szczepienia
Autor: zdj. ilustracyjne/pixabay.com

Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia powszechne. W grupie seniorów szczepione będą najpierw osoby w wieku 80 i 70+.

Urząd miasta w Lublinie pomaga seniorom przy rejestracji. Dodatkową pomoc przy zapisach od lubelskich urzędników otrzymają osoby objęte wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Obecnie ważne jest, aby bez problemu mogli dokonać rejestracji na szczepienia. Dlatego informujemy o tym, w jaki sposób dokonać rejestracji i przypominamy, gdzie uzyskać odpowiedzi na pojawiające się pytania – mówi Monika Lipińska, zastępca prezydenta miasta Lublina ds. społecznych.

Od 25 stycznia szczepione będą osoby 70+. Pozostałe osoby, czyli poniżej 70. roku życia, mogą dokonywać zgłoszenia na szczepienie, natomiast termin ich szczepienia będzie ustalany później.

Rejestracji na szczepienie można dokonać, dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię pod numerem 989, kontaktując się z wybranym punktem szczepień lub przez platformę pacjent.gov.pl.

Rejestracji mogą dokonać także rodzice lub wnukowie w imieniu pacjenta.

Seniorzy będący mieszkańcami Lublina i korzystający ze wsparcia pomocy społecznej, mogą skorzystać przy rejestracji na szczepienia z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Osoby mające trudność z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień na terenie Lublina mogą skontaktować się z powołanym przez miasto koordynatorem ds. transportu, który dostępny jest pod nr tel.: 785 589 941 w godz. 7.30-15.30.

Z bezpłatnego transportu zorganizowanego przez miasto będą mogły skorzystać:

1. Osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N.

2. Osoby posiadające I grupę inwalidzką z ww. schorzeniami.

3. Osoby powyżej 70. roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień.

Więcej szczegółów na lublin.eu

Ruszyły szczepienia w SPSK4 w Lublinie