Lublin: Opłaty za śmieci mniejsze dla rodzin wielodzietnych? Dziś głosowanie radnych

2021-04-29 9:00 Magda Ważna
Ulgi dla rodzin wielodzietnych przy opłacie za wywóz śmieci
Autor: Pixabay Ulgi dla rodzin wielodzietnych przy opłacie za wywóz śmieci

27 kwietnia prezydent Lublina Krzysztof Żuk skierował do Rady Miasta autopoprawkę do projektu uchwały dotyczącej opłat za wywóz śmieci. Dzięki autopoprawce rodziny wielodzietne będą zwalniane w części z opłaty za gospodarowanie odpadami. Dziś radni będą głosować nad tą ustawą.

W związku z dyskusją jaka pojawiła się w przestrzeni publicznej odnośnie propozycji zmiany zasad naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poleciłem przeprowadzenie ponownej analizy dotyczącej sytuacji dużych rodzin w tym zakresie. Na podstawie danych, które otrzymaliśmy od Związku Dużych Rodzin i po odbytych konsultacjach, zaproponujemy Radzie Miasta wprowadzenie częściowego zwolnienia z opłat dla rodzin sześcioosobowych i większych – mówił Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Biorąc pod uwagę, że metoda ustalania opłaty od gospodarstwa domowego zróżnicowana jest w zależności od liczby osób ze względów formalno-prawnych nie może być w Lublinie nadal stosowana, zaproponowany został projekt uchwały wskazującej na wybór metody ustalającej opłatę od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Stosując rekomendację Związku Dużych Rodzin na najbliższą Sesję Rady Miasta zaproponowane zostanie całkowite zniesienie opłat dla Dużych Rodzin powyżej 5 osób, co oznacza, że każda szósta i kolejna osoba w Dużej Rodzinie nie będzie powodować wzrostu miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Źródło: informacja prasowa

Raport z anteny 27.04, godz.10
Źródło: Lublin: Opłaty za śmieci mniejsze dla rodzin wielodzietnych? Dziś głosowanie radnych
Nasi Partnerzy polecają