Czy miasto Poznań obniży czynsz dla organizacji pozarządowych?

2021-04-12 10:27 marc
Poznań
Autor: fot. W. Mania.

Radna Agnieszka Lewandowska złożyła interpelację w sprawie wprowadzenia szczególnych instrumentów w umowach najmu lokali użytkowych zawieranych z organizacjami pozarządowych prowadzącymi działalność społeczną.

Radna przypomina, że na początku bieżącego roku został ogłoszony program obniżenia stawki czynszów dla lokali wynajmowanych przez organizacje pozarządowe. Decyzja była związana z sytuacją pandemii, która dotyka także działalność pożytku publicznego. O takie rozwiązanie postulowała m.in. radna Agnieszka Lewandowska.

Obecnie radna zwróciła się o informację dotyczącą: ile zostało złożonych wniosków przez organizacje pozarządowe do końca marca 2021 oraz Ile z nich zostało pozytywnie rozpatrzonych (w przypadku negatywnej decyzji radna prosiła o podanie uzasadnienia). Jednocześnie pyta również czy planowane jest wydłużenie programu obniżenia stawki czynszu dla lokali wynajmowanych przez organizacji pozarządowych na kolejne miesiące. W jej przekonaniu III sektor odgrywa istotną rolę w tworzeniu przyjaznego miasta i buduje wysoką jakość życia mieszkańców Poznania. Działalność organizacji pozarządowych w wielu przypadkach w obecnej sytuacji wspiera podmioty miejskie w walce z pandemią poprzez działania kierowane do osób starszych oraz tym, którzy zmagają się z negatywnymi skutkami zarażenia wirusem SARS-Cov-2.

Fiesta na ulicach Warszawy pomimo lockdownu

Radna wnioskuje o wydłużenie w okresie od 1.06.2021 do 31.08.2021 r. obowiązujących obecnie zasad (stawka max. 2,50 zł za metr lub w przypadku podmiotów, które opłacają czynsz w stawce niższej niż 2,50 zł/m2 , na poziomie 50% wartości netto tej stawki, przy czym miesięczna stawka czynszu nie może być niższa niż 1,00 zł/m2) dla lokali wynajmowanych przez poznańskie organizacje pozarządowe.

Z odpowiedzi udzielonej przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wynika, że w omawianej sprawie wpłynęło 36 wniosków, z czego 26 zostało rozpatrzonych pozytywnie, a 10 negatywnie. Powody negatywnych decyzji to m.in.: sytuacja gdy wniosek nie dotyczył lokalu stanowiącego przedmiot umowy najmu; wniosek został złożony przez przedsiębiorcę; wniosek dotyczył lokalu mieszkalnego; lokal w 100% podejmowany był na działalność komercyjną.

W kwestii dotyczącej przedłużenia programu ZKZL wyjaśnia, że celem powołanego przez Prezydenta Miasta zespołu roboczego ds. opracowania polityki lokalowej dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej jest stworzenie systemowych rozwiązań pomocowych oraz spójnej i przyjaznej polityki najmu lokali użytkowych. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami wypracowane przez zespół rozwiązania mają wejść w życie po upływie okresu na jaki została udzielona aktualna pomoc w postaci obniżki czynszu.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Źródło: Czy miasto Poznań obniży czynsz dla organizacji pozarządowych?
Nasi Partnerzy polecają