W 2021 roku inspektorzy skontrolowali legalność 129 tablic i urządzeń reklamowych

i

Autor: PINB W 2021 roku inspektorzy skontrolowali legalność 129 tablic i urządzeń reklamowych

Mniej nielegalnych reklam na ulicach Poznania

2022-02-02 7:39

129 skontrolowanych nośników reklamowych i blisko 30 usuniętych. To efekt ubiegłorocznych kontroli przeprowadzonych przez inspektorów poznańskiego nadzoru budowlanego.

W 2021 roku inspektorzy skontrolowali legalność 129 tablic i urządzeń reklamowych, w tym 72 trwale związanych z gruntem urządzeń i tablic wolnostojących kwalifikowanych jako budowle (wymagające pozwolenia na budowę) oraz 51 tablic zainstalowanych na budynkach bądź ogrodzeniach (wymagających zgłoszenia). Ponadto sprawdzono także legalność 5 szyldów i 1 muralu. 

- W świetle przepisów ustawy Prawo budowlane wykonanie szyldu bądź muralu nie jest kwalifikowane jako roboty budowlane, wymagające pozwolenia lub zgłoszenia. Jednak w przypadku umieszczenia reklamy w takiej formie na obiekcie objętym ochroną konserwatorską niezbędna jest akceptacja Miejskiego Konserwatora Zabytków - tłumaczy Paweł Łukaszewski. 

Kontrole 123 reklam (tablic i urządzeń) wykazały, że 121 nośników wykonano samowolnie, a tylko 2 były legalne.

Inspektorzy poznańskiego nadzoru budowlanego do końca 2021 roku doprowadzili do rozbiórki 28 nielegalnych nośników reklamowych, w tym 14 wolnostojących, trwale związanych z gruntem oraz 14 tablic lub urządzeń zainstalowanych na obiektach.

- Aktualnie inspektorzy poznańskiego nadzoru budowlanego prowadzą 51 postępowań administracyjnych, dotyczących legalności skontrolowanych już nośników reklamowych. Postępowania te, wobec nieokazania przez inwestorów pozwolenia na budowę nośnika wolnostojącego bądź niepotwierdzenia dokonania skutecznego zgłoszenia instalacji reklamy na obiekcie, najprawdopodobniej zakończą się wydaniem decyzji nakazujących rozbiórkę kolejnych, nielegalnych nośników - dodaje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

Jak podkreśla Paweł Łukaszewski, dobór reklam do skontrolowania nigdy nie jest przypadkowy. W zdecydowanej większości tego typu spraw kontrola jest poprzedzona wstępnymi ustaleniami dokonanymi w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania bądź w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

- Oprócz kwestii dotyczących bezpieczeństwa użytkowników obiektów budowlanych, ogromną wagę przywiązujemy do zapewnienia w Poznaniu ładu przestrzennego, dlatego należy mieć pewność, że kontrole legalności reklamowych nośników będą kontynuowane - zaznacza Łukaszewski. 

Masz dla nas ciekawy temat lub wystrzałową nowinę? Napisz do nas na adres [email protected]. Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy z Waszej okolicy!

Źródło: Mniej nielegalnych reklam na ulicach Poznania