Prof. Bogdan Walczak nie żyje

i

Autor: UAM Prof. Bogdan Walczak nie żyje

Nie żyje Profesor Bogdan Walczak - autor słownika gwary miejskiej Poznania

2022-02-02 11:05

Zmarł prof. Bogdan Walczak, badacz i propagator dziejów języka polskiego, językoznawca, polonista, slawista, profesor nauk humanistycznych, były prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i były dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Członek komitetu redakcyjnego Kroniki Miasta Poznania. Autor Słownika gwary miejskiej Poznania.

Urodził się 17 lutego 1942 roku w Miłosławiu, zmarł 1 lutego w Poznaniu. Był absolwentem filologii polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i emerytowanym pracownikiem naukowym UAM. W 1990 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 1996 roku tytuł profesora nauk humanistycznych.

Był autorem ponad1000 publikacji, z których około 750 to prace naukowe z zakresu historii języka polskiego, metaleksykografii, gramatyki i leksykologii współczesnego języka polskiego, kultury komunikacji językowej, socjolingwistyki, onomastyki, glottodydaktyki, językoznawstwa słowiańskiego i ogólnego.

Wśród jego książek szczególną popularność zdobyły: Między smobizmem i modą a potrzebami języka, czyli o wyrazach obcego pochodzenia w polszczyźnie, Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii, Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatycvzny, Zarys dziejów języka polskiego oraz niezwykle popularny Słownik gwary miejskiej Poznania.

Pełnił funkcję dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, prorektora ds. ogólnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz wiceprezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Był członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Międzynarodowej Organizacji Unifikacji Neologizmów Terminologicznych oraz Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, a także redaktorem naczelnym rocznika "Slavia Occidentalis", członkiem komitetów redakcyjnych kilku czasopism. Przez wiele lat związany z Wydawnictwem Miejskim Posnania jako członek komitetu redakcyjnego Kroniki Miasta Poznania.

Odznaczony m.in.: Odznaką Honorową Miasta Poznania, odznaką "Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego" i Medalem Towarzystwa "Polonia".

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!

Źródło: Nie żyje Profesor Bogdan Walczak - autor słownika gwary miejskiej Poznania