Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego

i

Autor: UWW

Zarząd województwa Wielkopolskiego z absolutorium za rok 2020

2021-06-01 8:33

Zarząd województwa wielkopolskiego otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. Udzielił mu go w poniedziałek wielkopolski sejmik.

Za udzieleniem absolutorium było 26 radnych, 12 głosowało przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Marszałek województwa Marek Woźniak argumentował, że budżet został wykonany "dobrze i starannie".

"Budżet był nieporównywalny z żadnym z dotychczasowych. Przede wszystkim sytuacja była trudna do przewidzenia, musieliśmy więc podchodzić bardzo elastycznie do jego wykonywania i zdecydowanie reagować na informacje związane z prognozami dochodów i tego, jakie będą skutki pandemii" – mówił przed głosowaniem Woźniak.

Marszałek podkreślał, że w ubiegłym roku "udało się utrzymać wskaźnik wydatków majątkowych na poziomie 41 proc., to jeden z najwyższych w historii działania samorządu województwa".

Dochody w 2020 r. wyniosły blisko 1 mld 815 mln zł; wydatki – 1 mld 640 mln zł. 50 proc. dochodów województwa pochodziło z wpływów CIT i PIT, z kolei wydatki majątkowe województwa obejmowały transport i komunikacja (41 proc.), ochrona zdrowia i pomoc społeczna (25 proc.), czy kultura (10 proc.). (PAP)

Sonda
Czy wygrywamy z koronawirusem?
Źródło: Zarząd województwa Wielkopolskiego z absolutorium za rok 2020