Ograniczenia w sposobie ogrzewania

i

Autor: pixabay.com Ograniczenia w sposobie ogrzewania

Zła jakość powietrza w Poznaniu: Ograniczenia w sposobie ogrzewania 11.01.2022

2022-01-11 11:07

W poniedziałek, 10 stycznia odnotowano przekroczenie stężenia pyłów drobnych PM10. Prognozuje się jego utrzymanie. Oznacza to, że osoby posiadające w domach bardziej ekologiczne źródła ciepła nie mogą palić w kominkach opalanych drewnem, piecach kaflowych i kotłach węglowych, nie spełniających wymogów Ekoprojektu. Zakaz obowiązuje we wtorek, 11 stycznia.

Ograniczenia w sposobie ogrzewania wprowadzono z uwagi na przekroczenie wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 (do którego doszło 10 stycznia) oraz prognozowanie utrzymania się tego przekroczenia. 

We wtorek, 11 stycznia obowiązuje zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, pieców kaflowych lub typu "koza" oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu. Ograniczenia dotyczą osób posiadających drugie źródło ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne lub inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Podstawę do wprowadzenia ograniczenia stanowi tzw. uchwała antysmogowa, podjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w grudniu 2017 r. 

Głównymi źródłami emisji pyłów drobnych PM10 w miastach jest spalanie paliw stałych (węgla i drewna). Bezpośredni wpływ na wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza mają warunki meteorologiczne, m.in. wyżowy układ baryczny, inwersja temperaturowa, niewielki wiatr lub jego brak. Utrzymujące się niekorzystne  warunki meteorologiczne sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń. Przy takim przekroczeniu norm nawet pojedyncze ich źródło (np. kominek) znacznie pogarsza lokalnie jakość powietrza. Najbardziej narażone na skutki takiej sytuacji są dzieci, osoby starsze oraz przewlekle chore.

Osoby, które widzą, że zakaz w ich najbliższej okolicy nie jest przestrzegany, powinny poinformować o tym straż miejską - numer telefonu 986.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!

Źródło: Zła jakość powietrza w Poznaniu: Ograniczenia w sposobie ogrzewania 11.01.2022