karetka radom

i

Autor: Wojciech Wójcikowski

Mniej łóżek COVIDOWYCH na Mazowszu!

2022-01-04 14:24

To decyzja Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła.

Decyzje zostały podjęte W związku z zaobserwowaną w ostatnich tygodniach zmniejszającą się liczbą zakażeń wirusem SARS – CoV – 2 na terenie województwa mazowieckiego. W związku z tym Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje o zmniejszeniu liczby  łózek covidowych- Czytamy w na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną na Mazowszu i dostosowuje liczbę łóżek do aktualnych potrzeb. W związku z zaobserwowaną w ostatnich tygodniach zmniejszającą się liczbą zakażeń wirusem SARS – CoV – 2 na terenie województwa mazowieckiego oraz hospitalizacji z powodu Covid-19, podejmując działania adekwatne do zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej na Mazowszu, wydanymi decyzjami Ministra Zdrowia i Wojewody Mazowieckiego baza łóżkowa dla pacjentów z Covid-19 zmniejszyła się o ponad 400 łóżek (II poziom zabezpieczenia w walce z COVID – 19).

W ostatnich dniach Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje m.in. dla:

Szpitala Wolskiego – zmniejszenie o 12 łóżek – od 22.12.2021 r.

Narodowego Instytutu Onkologii – zmniejszenie o 10 łóżek – od 24.12.2021 r.

UCK WUM – zakład przy ul. Banacha 1a – zmniejszenie o 64 łóżka – od 24.12.2021 r.

UCK WUM – zakład przy ul. Żwirki i Wigury 63A – zmniejszenie o 10 łóżek – od 24.12.2021 r.

UCK WUM – zakład przy ul. Lindleya 4 – zmniejszenie o 15 łóżek – od 24.12.2021 r.

SPZOZ w Sierpcu – zmniejszenie o 40 łóżek – od 01.01.2022 r.

SPZOZ w Lipsku – zmniejszenie o 26 łóżek – od 03.01.2022 r., a następnie o kolejne 44 łóżka – od 16.01.2022 r. (razem 70 łóżek – zmiana na I poziom)

SPZOZ w Sokołowie Podlaskim – zmniejszenie o 27 łóżek – od 03.01.2022 r.

SPZOZ w Łosicach – zmniejszenie o 38 łóżek – od 03.01.2022 r. (zmiana na I poziom)

SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą – zmniejszenie o 69 łóżek – od 03.01.2022 r. (zmiana na I poziom)

Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie – zmniejszenie o 56 łóżek – od 15.01.2022 r. (zmiana na I poziom)

W ostatnich dniach Minister Zdrowia wydał decyzje m.in. dla:

Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. – zmniejszenie o 12 łóżek – decyzja z 22.12.2021 r. – od dnia doręczenia

Szpitala Grochowskiego Sp. z o. o. – zmniejszenie o 4 łóżka – decyzja z 28.12.2021 r. – od dnia doręczenia

Nadal pozostają aktywne wszystkie szpitale tymczasowe (przypominamy, że w województwie mazowiecki funkcjonuje 8 szpitali tymczasowych), z których aktualnie żaden nie ma pełnego obłożenia chorymi. Zgodnie z przesyłanymi przez szpitale raportami, w szpitalach tymczasowych przygotowanych jest obecnie 946 łóżek dla pacjentów z Covid-19

Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych - każdy szpital musi mieć też przygotowane izolatki dla pacjentów z Covid-19, nawet jeśli nie posiada w swoich strukturach oddziału zakaźnego. W związku z powyższym nieakceptowane są odmowy przyjęć pacjentów.

Źródło: Mniej łóżek COVIDOWYCH na Mazowszu!