Zrób z nami formę na wiosnę i zgarnij kasę na sprzęt. Ruszają „Mistrzostwa Świata VOX FM” – jak się zgłosić? [REGULAMIN]

2021-04-10 10:59 AM.
Mistrzostwa Świata w VOX FM
Autor: VOX FM

Od miesięcy trenujesz rzut skarpetką do kosza i nic? A może próbujesz skoku w dal do lodówki, ale wciąż brakuje kilku metrów i musisz dobiec? Pomożemy w tych staraniach. Ruszają „Mistrzostwa Świata VOX FM”! Do zdobycia bon na sprzęt sportowy. Jak wziąć udział w zabawie?

„Mistrzostwa Świata w VOX FM” to nowa zabawa w radiowym poranku. Od poniedziałku 12 kwietnia „Pierwsza Zmiana VOX FM” będzie wspierać twoje próby w walce o doskonalą formę na wiosnę. Jeśli np. chciałbyś przebiec maraton, ale nie masz odpowiednich butów i trenujesz na razie w klapkach na dystansie salon – sypialnia – zgłoś się! Pomożemy! Do oddania mamy bony o wartości 300 złotych na zakupy w sklepie sportowym. Zabawa trwa do 30 kwietnia.

Jak wziąć udział w konkursie „Mistrzostwa Świata VOX FM”?

Żeby zgarnąć trzy stówki na rozwijanie sportowej pasji wystarczy dobra historia i telefon. „Mistrzostwa Świata VOX FM” to konkurs dla tych, którzy próbują ruszyć swoje zastałe po zimie ciało, ale jak tej baletnicy przeszkadza im rąbek spódnicy. Jeśli z tobą jest podobnie napisz w czym jesteś mistrzem i wyślij SMS pod numer 609 869 869. Jeśli przekonasz „Pierwszą Zmianę VOX FM” spodziewaj się telefonu!

„Mistrzostwa Świata VOX FM” - regulamin

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Regulamin określa warunki konkursu: „Mistrzostwa Świata VOX FM”rozgrywanego na antenie Radia VOX FMoraz nastronie www.voxfm.plzgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego -ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) –dalej zwanego „Konkursem”.

1.2 Organizatorem Konkursu jest Time S.A.z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000295857, NIP: 526-10-04-620, kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości 25.070.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych), zwana w dalszej części niniejszego regulaminu "Organizatorem".

1.3 Sponsorem nagród w konkursie jest TIME S.A. zwana w dalszej części niniejszego regulaminu„Sponsorem”.

1.4 Konkurs jest organizowany, ogłaszany i emitowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób posiadających obywatelstwo polskie w środkach masowego przekazu tj. w Internecie–na stronie Radia VOX FM www.voxfm.pl oraz na antenie Radia VOX FM, z zastrzeżeniem pkt.4.

1.5 Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami strony www.voxfm.p loraz anteny Radia VOX FM.

1.6 Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.

1.7 Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 12.04.2021r.do 30.04.2021,a jego rozstrzygnięcie odbywać się będzie zgodnie z poniższym regulaminem.

1.8 Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na emisję oraz reemisję wejścia konkursowego z jego udziałem na antenie Radia VOX FM oraz na publiczne ujawnienie, jego imienia i miejscowości zamieszkania podczas Konkursu, jego promocji i ogłaszania wyników.

1.9 Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.3) jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.

1.10 Adres e-mail Organizatora, pod którym możnauzyskaćinformacjenatematorganizacjiKonkursu:[email protected]

2. Nagrody

2.1 Zwycięzca każdej edycji Konkursu otrzyma nagrodę w postaci 3 voucherów o wartości 100 zł każdy do wykorzystania w sklepie: https://streetstyle24.pl

2.2 Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

2.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.

2.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych –uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego zestawu nagród.

2.5 O szczegółach odbioru i realizacji nagród zwycięzca danej edycji Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.Nagrody rzeczowe zostaną wysłane na adres korespondencyjny podany Organizatorowi.

2.6 Nagrody nie odebrane przez zwycięzcę Konkursu w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na własność Organizatora

2.7 Przy odbiorze przez zwycięzcę edycji Konkursu nagrody zobowiązany jest on okazać dokument potwierdzający jego tożsamość lub w przypadku odbioru tej nagrody przez pełnomocnika zwycięzcy zobowiązany jest on okazać pisemne upoważnienie od zwycięzcy, który wygrał daną nagrodę, zawierające następujące informacje: imię nazwisko, adres, numer i seria dowodu osobistego, telefon kontaktowy tego zwycięzcy oraz adnotację o upoważnieniu określonej osoby do odbioru w jego imieniu danej nagrody, jak również podpis tego zwycięzcy wraz z danymi osoby odbierającej czyli imieniem, nazwiskiem, serią i numerem dowodu osobistego oraz telefonem odbiorcy. W przypadku niespełnienia przez osobę podającą się za pełnomocnika zwycięzcy powyższych warunków nagroda nie będzie jej wydany.

2.8 Wszystkie nagrody pozostają własnością Fundatora do momentu przekazania ich odpowiednio zwycięzcy każdej edycji Konkursu.

QUIZ. Czy znasz teksty starych piosenek disco polo?

Pytanie 1 z 10
"świat nie wierzy łzom, szkoda naszych łez, świat nie wierzy łzom bo..."
Nasi Partnerzy polecają