Absolutorium w Łobzie

i

Autor: Marcin Łukasz

Burmistrzowie otrzymali absolutorium

2021-06-30 7:32

W Drawsku Pomorskim, Złocieńcu i Łobzie burmistrzowi otrzymali absolutorium. To oznacza, że mogą nadal rządzić gminami.

Burmistrzowi otrzymali absolutorium

Podczas sesji rady miejskiej w Drawsku Pomorskim, Łobzie i Złocieńcu radni podjęli uchwały o udzieleniu  burmistrzom absolutorium oraz wotum zaufania.Pomyślne dla burmistrzów głosowania nad wotum zaufania, poprzedziła informacja burmistrzów o szczegółach raportu o stanie gminy, prezentującym pracę urzędu, spółek i jednostek miejskich.

Radni zapoznali się z opiniami izb obrachunkowych

Podczas sesji radni po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu przez burmistrzów, radni udzielili absolutorium burmistrzowi Krzysztofowi Czerwińskiemu, Piotrowi Ćwikle i Krzysztofowi Zacharzewskiemu.

Zarówno rada miejska w Łobzie, Złocieńcu jak i Drawsku Pomorskim  zatwierdziła także sprawozdanie finansowe miasta za 2020 rok. Sesja związana z udzieleniem wotum zaufania i absolutorium uważana jest za najważniejszą w roku. Udzielenie absolutorium oznacza akceptację wykonania budżetu za rok poprzedni i stwierdzenie prawidłowości działania finansowego.

Po sesji Burmistrz skierował podziękowania do swoich spółpracowników i radnych:

Źródło: Burmistrzowie otrzymali absolutorium