Inkluzja

i

Autor: M. Szczerek / mat. Muzeum Gdańska Pająk z grupy Mygalomorphae (gromada Arachnida - pajęczaki, rząd Aranaeae - pająki, podrząd Opistothelae, infrarząd Mygalomorphae - ptaszniki). Wymiary bryłki bursztynu 44 x 48 x 18 mm, waga: 20 g.

Niezwykłe inkluzje trafiły do Muzeum Gdańska. W bursztynie zamknięty gekon, pająk i mucha!

2021-06-29 18:00

Gekon, pająk i mucha chwytówka trafiły do zbiorów Muzeum Gdańska. Mowa o trzech unikatowych inkluzjach w bursztynie sprzed ponad 40 milionów lat. To wyjątkowe eksponaty, drugich takich nie ma na całym świecie.

- To są inkluzje, trafiające się w bałtyckim bursztynie niezwykle rzadko. Reprezentują one gatunki nowe dla nauki. Gekon jest jedynym okazem kompletnym. Chwytówka jest owadem, jest to postać dorosła, która ma nogi chwytne, takie jak mają modliszki. Pają z kolei jest bardzo duży, bo ma aż 4 centymetry! - wymienia prof. Ryszard Szadziewski z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii UG.

Zakup inkluzji warty ponad 160 tys. złotych był możliwy dzięki dotacji z ministerstwa. Obecnie gdańskie inkluzje są badane przez naukowców z całego świata.

- Mamy wiele cennych eksponatów, również dla nauki, bo gekon gdański, określony jako holotyp, czyli pierwszy gatunek, uzyskał już nazwę "gdański" przez profesora Rydla z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. W tej chwili w opracowaniu jest chwytówka modliszkowata w Monachium no i jeszcze pająk czeka na swojego badacza - mówi kierowniczka Muzeum Bursztynu, Renata Adamowicz.

Inkluzje po raz pierwszy będzie można zobaczyć 24 lipca w nowym Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie.

Źródło: Niezwykłe inkluzje trafiły do Muzeum Gdańska. W bursztynie zamknięty gekon, pająk i mucha!