aleja

i

Autor: gdansk.pl

Wielka Aleja Lipowa coraz bliżej rewaloryzacji. Przetarg na projekt zmian zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku

2021-10-23 12:28

Rada Wielkiej Alei Lipowej zaopiniowała projekt koncepcyjny, który jest podstawą do stworzenia szczegółowego projektu budowlanego i rewaloryzacji Alei. Przetarg na jego powstanie ogłoszony zostanie jeszcze w tym roku.

Podczas briefingu, który odbył się 22 października, Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju przedstawił szczegóły koncepcji.

- Jesteśmy po wielu posiedzeniach Rady Wielkiej Alei Lipowej, to ostatnie miało charakter wyjątkowy, ponieważ przesądzało o dalszych krokach odnośnie rewaloryzacji Alei. Głównym przedmiotem tego spotkania była koncepcja, która zdeterminuje, w jakim kierunku ta rewaloryzacja będzie przebiegała – mówił podczas konferencji Piotr Grzelak, zastępca prezydenta.Koncepcja Wielkiej Alei Lipowej została poprzedzona badaniami środowiskowymi, inwentaryzacją drzewostanu, badaniami archeologicznymi oraz opinią konserwatorską.

- Ważny element jest przywrócenie Alei, jej historycznej funkcji społecznej. Dawniej WAL była miejscem spacerów i spotkań mieszkańców Gdańska i chcemy, by znów zaczęła pełnić tę rolę. Temu służyć ma wytyczenie ścieżki spacerowej na odcinku od Opery Bałtyckiej do ul. Traugutta i w rejonie pomnika Gralatha od ul. Smoluchowskiego do ul. Skłodowskiej-Curie – mówił prezydent Piotr Grzelak.W projekcie wskazane zostały zalecenia odnośnie zmiany układu drogowego w sąsiedztwie Wielkiej Alei Lipowej poprzez ograniczenia liczby lub zawężenia pasów ruchu al. Zwycięstwa w kierunku centrum oraz Traktu Konnego. Celem jest zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej dostępnej dla rosnących tam drzew. Rada zarekomendowała rozwiązanie, które zakłada zawężenie pasów ruchu – ich liczba pozostanie bez zmian.

Projekt koncepcyjny zawiera także sposoby pielęgnacji lip, część z nich została zaszczepiona m.in. zastosowana została mikrobiologiczna rewitalizacja strefy korzeniowej drzew, a kolejne otrzymają szczepionki w przyszłym roku.  Są tam zawarte także wytyczne dotyczące nasadzeń uzupełniających.

- W projekcie koncepcyjnym rewaloryzacji Wielkiej Alei Lipowej mowa jest m.in. o nasadzeniach, które uzupełnią istniejący drzewostan. Gatunkiem, który będzie wykorzystywany do tego celu, będzie lipa z odmiany „Pallida”. Z jednej strony jest to gatunek zgodny z historycznym składem WAL, czyli lipami holenderskimi. Z drugiej jego zaletą jest odporność na trudne warunki bytowe, przede wszystkim na problemy z dostępem do wody - mówił podczas konferencji Janusz Witkowicz, kierownik Działu Zieleni GZDiZ.Koncepcja rewaloryzacji WAL zakłada m.in. wprowadzenie niskiej roślinności okrywowej – bylin, traw i paproci. Ich nasadzenia zwiększą różnorodność flory glebowej i poprawią wilgotność gleby.

- Chcemy poprawić warunki środowiskowe dla lip, przede wszystkim pod względem zmniejszenia zasolenia gleby. Tu pomocne będzie wprowadzenie roślinności okrywowej w postaci żywopłotów posadzonych wzdłuż ulicy – dodał Janusz Witkowicz.W planie na 2022 r. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni na działania związane z pracami w Wielkiej Alei Lipowej przewidziało 4, 5 mln zł, w planach na  rok 2023 r. ponad 5 mln.

Więcej miejsca dla drzew

Podczas prac nad koncepcją rewaloryzacji Wielkiej Alei Lipowej trzeba było wziąć także pod uwagę modyfikację układu drogowego. W tym celu wykonana została analiza ruchu.

- Analiza komunikacyjna miała odpowiedzieć na pytanie, jakie możliwości ograniczeń w infrastrukturze drogowej są możliwe, aby uzyskać jak najlepszy efekt. Objęła odcinek od skrzyżowania Grunwaldzka, Miszewskiego, Do Studzienki, aż do Ronda Ofiar Katynia i  była prowadzona dla szczytu porannego i popołudniowego – informował Tomasz Wawrzonek, zastępca dyrektora GDZDiZ.Analiza uwzględniała prognozy natężenia ruchu drogowego w ciągu najbliższych  lat. Po zapoznaniu się z wynikami analizy Rada Wielkiej Alei Lipowej zaakceptowała wariant zwiększenia terenów zieleni poprzez zawężenie, a nie likwidację pasów al. Zwycięstwa. Pasy ruchu zostaną zawężone z 3,5 do 3 metrów szerokości. Pozwoli to na zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej dla drzew. Dziś odległość między drzewami a krawędzią jezdni to 1 – 1,5 metra. Po zmianach będzie to 2,5 – 3 m.

Źródło: Wielka Aleja Lipowa coraz bliżej rewaloryzacji. Przetarg na projekt zmian zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku