History

History - TEKST PIOSENKI

He
got kicked in the back
He say that he needed that
He hot willed in the face
Keep daring to motivate
He say one day you will see
His place in world history
He dares to be recognized
The fires deep in his eyes

How many victims must there be
Slaughtered in vain across the land
And how many struggles must there be
Before we choose to live the prophet's plan
Everybody...

Every day create your history
Every path you take you're leaving your legacy
Every soldier dies in his glory
Every legend tells of conquest and liberty

Don't let no one get you down
Keep movin' on higher ground
Keep flying until
You are the king of the hill
No force of nature can break
Your will to self motivate
She say this face that you see
Is destined for history

How many people have to cry
The song of pain and grief across the land
And how many children have to die
Before we stand to lend a healing hand
Everybody sing...

Every day create your history
Every path you take you're leaving your legacy
Every soldier dies in his glory
Every legend tells of conquest and liberty
Every day create your history
Every page you turn you're writing your legacy
Every hero dreams of chivalry
Every child should sing together in harmony

All nations sing
Let's harmonize all around the world

How many victims must there be
Slaughtered in vain across the land
And how many children must we see
Before we learn to live as brothers
And create one family oh...

Every day create your history
Every path you take you're leaving your legacy
Every soldier dies in his glory
Every legend tells of conquest and liberty
Every day create your history
Every page you turn you're writing your legacy
Every hero dreams of chivalry
Every child should sing together in harmony

A soldier dies
A mother cries
The promised child shines in a baby's eyes
All nations sing
Let's harmonize all around the world Kopnięto go w tyłek
Powiedział, że tego mu trzeba
I gorąco przepełniony swoją wolą
Nadal podtrzymywał swą motywację
Powiedział, że pewnego dnia zobaczycie
Jak zajmie swoje miejsce w historii świata
Odważy się, by zdobyć uznanie
I płomień lśnił głęboko w jego oczach

Ile jeszcze ofiar musi być
Które wszędzie, bez sensu, się zabija
Ile jeszcze walk musi być
Zanim będziemy gotowi żyć zgodnie z planem proroka
Wszyscy...

Każdego dnia tworzysz swą historię
Na kazdej drodze, którą podążasz, pozostawiasz swe dziedzictwo
Każdy żołnierz umiera w chwale
Każda legenda opowiada o podboju i wolności

Nie pozwól, aby cię ściągano w dół
Wznieś się wysoko nad ziemię
Leć dalej, aż będziesz królem gór
Żadna przemoc natury nie zdoła
Złamać twej woli do samomotywacji
Mówi, że to twarz, którą widzicie,
Jest przeznaczona dla historii

Ilu jeszcze ludzi musi płakać
Ta pieśń bólu i cierpienia na całym świecie
Ile jeszcze dzieci musi umrzeć
Zanim rozciągniemy nad nimi nasze kojące dłonie
Wszyscy śpiewają...

Każdego dnia tworzysz swą historię
Na kazdej drodze, którą podążasz, pozostawiasz swe dziedzictwo
Każdy żołnierz umiera w chwale
Każda legenda opowiada o podboju i wolności
Każdego dnia tworzysz swą historię
Każdą stroną, którą odwracasz, piszesz swój testament
Każdy bohater marzy o rycerskości
Każde dziecko powinno śpiewać w zgodzie z innym
Wszystkie narody śpiewają
Pozwólcie nam żyć w harmonii z całym światem

Ile jeszcze ofiar musi być
Które wszędzie, bez sensu, się zabija
I jak wiele dzieci będziemy musieli jeszcze widzieć
Zanim nauczymy się żyć jak bracia
I być jedną rodziną, och...

Każdego dnia tworzysz swą historię
Na każdej drodze, którą podążasz, pozostawaiasz swe
dziedzictwo
Każdy żołnierz umiera w chwale
Każda legenda opowiada o podboju i wolności
Każdego dnia tworzysz swą historię
Każdą stroną, którą odwracasz, zapisujesz swój testament
Każdy bohater marzy o rycerstwie
Każde dziecko powinno śpiewać w zgodzie z innym
Żolmierz umiera, matka płacze
W oczach niemowlęcia widać wzrastające dziecko
Wszystkie narody śpiewają
Pozwólcie nam żyć w harmonii z całym światem
Autorzy utworu: Michael Jackson, James Harris Iii, Terry Lewis