Arkusz maturalny polski 2023 - odpowiedzi, arkusze CKE, ZADANIA, PDF [2023 i 2015]

2023-05-04 22:18

Arkusz maturalny polski 2023 był trudny, czy łatwy? Tradycyjnie, jak ma to miejsce w przypadku egzaminów dojrzałości zdania są podzielone. Ci, którzy pilnie się uczyli i czytali lektury nie mieli większych problemów z rozwiązaniem zadań. Jak wyglądała matura 2023 z polskiego? Jakie były odpowiedzi matury z polskiego 2023? Ile zadań i jaka lektura była na maturze? Przekonajcie się sprawdzając już teraz.

Spis treści

  1. Arkusz maturalny polski - pdf formuła 2023
  2. Arkusz maturalny polski - pdf formuła 2015
  3. Arkusz maturalny polski 2023 - ODPOWIEDZI
  4. Arkusz maturalny polski 2023 - ZADANIA

Arkusz maturalny polski 2023 - odpowiedzi, arkusze CKE, zadania. Niewątpliwie arkusz maturalny z polskiego 2023 do pobrania przyda się tym, którzy raz jeszcze chcą przeanalizować zadania, z którymi musieli się zmierzyć. Jedni mają wątpliwości w temacie poszczególnego zadania, a inni po prostu chcą upewnić się, że zrobili wszystko dobrze. Arkusz matury polski 2023 przyda się także nauczycielom, którzy chcą zapisać go na dysku i później ćwiczyć wiedzę maturalną na lekcjach w szkole. Odpowiedzi matury z polskiego 2023 natomiast będą pomocne dla osób, które chcą dowiedzieć się orientacyjnie, ile punktów uda im się zdobyć. Oczywiście, jeśli nie popełnili błędów rzeczowych pisząc wypracowanie, a to będzie wiadome dopiero w lipcu.

Arkusz maturalny polski - pdf formuła 2023

Arkusz maturalny z polskiego 2023 online do pobrania podrzucimy w tym miejscu. Otrzymamy go bezpośrednio od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej po to, byście mieli go w pierwszej kolejności! 

WYNIKI MATUR 2023 - kiedy będą? Gdzie sprawdzić wyniki matury i o której?

Arkusz maturalny polski - pdf formuła 2015

Arkusz maturalny z polskiego 2023 w formule 2015 piszą tegoroczni absolwenci techników, którzy uczą się według starej podstawy programowej. Z nimi maturę w tej formule zdają absolwenci szkół branżowych II stopnia. W sumie 114 tysięcy uczniów techników i szkół branżowych.

Arkusz maturalny polski 2023 - ODPOWIEDZI

Odpowiedzi z polskiego matura 2023 będą cieszyć się dużą popularnością. A raczej ich poszukiwanie będzie bardzo częste. Klucz udostępniony zostanie dopiero w lipcu, gdy CKE opublikuje wyniki matur. Rozwiązania poszczególnych zadań dostępne będą w mediach społecznościowych i na pewno podrzucimy te odpowiedzi, które najbardziej was nurtują. Co więcej, o pomoc możecie poprosić nauczyciela ze swojej szkoły. Na pewno wam nie odmówi! 

Arkusz maturalny polski 2023 - ZADANIA

Jakie były zadania na maturze z polskiego? Jaka lektura i temat wypracowania? Zdecydowanie rozwinięta, druga część egzaminu dojrzałości należy do tych najbardziej stresujących. Oczywiście obok matury z matematyki. Już przed egzaminem było wiadome, że ci uczniowie piszący maturę w formule 2023 będą musieli wybrać jeden z motywów i napisać 300 wyrazów w jego temacie. Wszystko to opierając się na lekturach, które omawiali w szkole.

Na maturze w formule 2023 motywy:

  • Człowiek - istota sprzeczności;
  • Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem.

Matura 2023 w formule 2015:

  • Wypracowanie na temat: Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury.
  • Czy nieprzyjemne prawdy są lepszy od przyjemnych złudzeń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów Przedwiośnia oraz do wybranych tekstów kultury.

Matura 2023. Ile trwa matura z polskiego, matematyki, angielskiego? [HARMONGORAM]

Matura 2023 w II L.O im. Jana Śniadeckiego w Kielcach