Matura, egzamin maturalny

i

Autor: SHUTTERSTOCK Matura, egzamin maturalny

Matura: Skąd i po co się wzięła? Jaka jest jej historia?

2022-04-27 10:43

Początki egzaminu maturalnego sięgają roku 1812, kiedy to w Księstwie Warszawskim w szkołach departamentowych wprowadzono egzamin dojrzałości. To właśnie wtedy możemy doszukiwać się początku tego egzaminu. Chociaż Matura, przez prawie 200 lat, nie nazywała się "Maturą".

Egzamin maturalny to egzamin państwowy w Polsce, pisany od 2005 przez absolwentów szkół średnich, wprowadzony w ramach reformy edukacji zapoczątkowanej w 1999. Egzamin ten zastąpił egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę). 

CZYM BYŁA "STARA MATURA"?

Egzamin dojrzałości, to tz. stara matura to egzamin państwowy, zdawany w formie pisemnej i ustnej na zakończenie nauki w szkole średniej (od 1999 w szkole ponadgimnazjalnej) przed rokiem 2005 (w 2005 zdawali go jedynie absolwenci pięcioletnich szkół średnich zawodowych i pięcioletnich liceów dwujęzycznych). W Polsce egzamin dojrzałości wprowadzono w 1812 w Księstwie Warszawskim w szkołach departamentowych.

Jeszcze kilkanaście lat temu egzamin maturalny wyglądał zupełnie inaczej. Kiedyś wyniki matury były przedstawiane w postaci ocen w skali od 1 do 6. Dziś wyniki matury przedstawiane są w skali procentowej od 0 do 100%.

Skład komisji egzaminacyjnej także był inny niż obecne. Jeszcze kilkanaście lat temu w komisji zasiadali nauczyciele uczący w danej placówce, a dziś wymagany jest przynajmniej jeden egzaminator nieuczący w szkole. W przeszłości pytania układały poszczególne szkoły, i każdy w innych miastach pisał inne egzaminy. Dziś każdy maturzysta dostaje pytania, jakie dostaje każdy uczeń w całym kraju. Różnic pomiędzy starą, a nową maturą jest bardzo dużo.

W czasach PRL matura wyglądała bardzo podobnie do czasów obecnych. Ławki ustawione na szkolnej sali gimnastycznej, odświętny strój podkreślający dorosłość, ściągi pochowane w najróżniejszych zakamarkach odzieży i ogromne nerwy, które wręcz eksplodowały. Zmieniło się nieco otoczenie. Na ścianach nie wiszą już portrety partyjnych dygnitarzy i hasła wychwalające socjalizm, czarna tablica zmieniła kolor na biały, a kredę zastąpiono kolorowym markerem. Zmieniła się również moda.

W wyniku reformy edukacji egzamin dojrzałości został zastąpiony w 2005 egzaminem maturalnym w nowej formule.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!

Mr. Polska rapuje... Głuchą noc!

OD 2005 ROKU MATURA PO NOWEMU

Pierwotnie wprowadzenie egzaminu maturalnego planowane było na rok 2002, jednakże ówczesna minister edukacji narodowej i sportu, Krystyna Łybacka, zdecydowała o przesunięciu go na rok 2005. Ostatecznie, w drodze wyjątku, w roku 2002 uczniowie mogli wybierać pomiędzy starą a nową maturą.

Założeniem nowej matury było zastąpienie egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe. Egzamin zdaje się z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki (od 2010), języka mniejszości narodowej (tylko dla uczniów szkół lub oddziałów z nauczaniem tego języka) i wybranego języka obcego nowożytnego, a także dodatkowych przedmiotów (maksymalnie sześć). Wszystkie egzaminy przeprowadzane są w formie pisemnej, a język polski, języki mniejszości narodowych oraz języki obce nowożytne dodatkowo ustnie.

Źródło: Matura: Skąd i po co się wzięła? Jaka jest jej historia?