Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej zwolniony dyscyplinarnie ze szpitala. Wykryto sporo nieprawidłowości

Szpital
Autor: pixabay.com - zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne

Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu wydało oficjalne oświadczenie, w którym informuje, że prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej został zwolniony w trybie dyscyplinarnym. Decyzja uzasadniona jest rażącym naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych.

Roman Szełemej stracił stanowisko szefa oddziału kardiologii. – Została z dniem dzisiejszym rozwiązana umowa o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia – czytamy w oświadczeniu szpitala.

– Decyzja uzasadniona jest rażącym naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, a to obowiązku dbania o dobro zakładu pracy, wyrażającym się w powodowaniu dezorganizacji pracy Szpitala, podważaniu kompetencji przełożonej – pełniącej obowiązki dyrektora Szpitala, obowiązku rzetelnego i efektywnego wykonywania pracy, przestrzegania ustalonego czasu pracy, przestrzegania regulaminu pracy, wyrażające się w naruszaniu postanowień regulaminu pracy w zakresie potwierdzania czasu pracy przy użyciu kart zbliżeniowych, nieprzestrzeganie ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy, w tym samowolne opuszczanie Szpitala w czasie dyżurów, nieprawidłowości w rozliczaniu czasu pracy, niewykonanie polecenia Pracodawcy, niewykonywanie obowiązków Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii – czytamy w oświadczeniu.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zarządził kontrolę w szpitalu. Dotyczy ona zarobków Szełemeja, jak i pełnionych przez niego dyżurów. Wykazała ona, że prezydent Wałbrzycha opuszczał oddział szpitala, wykorzystując do zastępstwa innych lekarzy. 

– Został stwierdzony przypadek, gdy niezgodnie rzeczywistością Pan Roman Szełemej nie wykazał przerwania dyżuru i zastępstwa innego lekarza w sporządzanych miesięcznych zestawieniach czasu pracy, tym samym wprowadzając pracodawcę w błąd – czytamy w przesłanym do mediów oświadczeniu.

Roman Szełemej miał także łamać regulamin pracy szpitala, nie potwierdzał czasu faktycznie wykonywanej pracy, w tym pracy w godzinach nadliczbowych przy użyciu karty zbliżeniowej w elektronicznych rejestratorach czasu pracy. Nie wprowadzał także pisemnych list obecności. Co więcej, łączenie przez niego funkcji prezydenta Wałbrzycha z obowiązkami lekarza, było nieudolne.

– Dyrekcja Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, kierując się dobrem pacjentów oraz mając obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Szpitala Wojewódzkiego oraz Oddziału Kardiologii dostrzega, że łączenie przez Pana Romana Szełemeja funkcji publicznej Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz pracy lekarza, w tym Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii odbywa się kosztem zaniedbania obowiązków wobec pacjentów i Szpitala – czytamy w oświadczeniu.

Ujawnione nieprawidłowości mają być przedmiotem dalszej kontroli i ewentualnego, innego postępowania.

Raport z Anteny 16.09
Źródło: Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej zwolniony dyscyplinarnie ze szpitala. Wykryto sporo nieprawidłowości
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany