Praca

i

Autor: Materiały prasowe

Wypowiedzenie umowy o pracę – co trzeba wiedzieć?

2023-05-24 8:13 Materiał sponsorowany

Wypowiedzenie umowy o pracę z całą pewnością nie należy do najprzyjemniejszych okoliczności, szczególnie w sytuacji, w której przychodzi nam rozstać się z firmą, z którą związani byliśmy przez odpowiednio długi czas. Istnieją jednak pewne zasady, dotyczące warunków wypowiedzenia, a co za tym idzie – jego konsekwencji.

Jakie rodzaje wypowiedzenia umowy o pracę wyróżniamy? Czym jest okres wypowiedzenia i ile on wynosi? Czy okres ten zawsze obowiązuje? Kiedy zasadne jest zwolnienie dyscyplinarne i jakie konsekwencje będzie ono za sobą niosło? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym materiale.

Wypowiedzenie o pracę – ile trwa okres wypowiedzenia?

Rozwiązanie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą, a osobą zatrudnioną, zasadniczo możemy podzielić na dwa rodzaje. Pierwszym, najbardziej oczywistym z nich, jest oczywiście wygaśnięcie umowy, związane z czasem jej zawarcia – wówczas żadna ze stron nie musi podejmować żadnych dodatkowych akcji. Jeżeli jednak jedna ze stron chciałaby rozwiązać umowę przed upływem rzeczonego terminu, a nie zachodzą przesłanki do zwolnienia dyscyplinarnego (ani obopólnej zgody do rozwiązania stosunku, o czym przeczytasz niżej), wówczas jedyną ku temu możliwość zaoferuje wypowiedzenie umowy o pracę.

Rzeczone wypowiedzenie charakteryzuje się jednym, niezmiernie istotnym czynnikiem, którego zadaniem jest ochrona ekonomicznych interesów obu zainteresowanych stron. Chodzi oczywiście o okres wypowiedzenia, podczas którego pracownik nadal będzie zobowiązany do odpłatnego wykonywania swoich obowiązków po otrzymaniu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia jest bezpośrednio uzależniony od stażu pracy osoby zatrudnionej i wygląda w sposób następujący:

2 tygodnie – jeśli pracownik zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy,

1 miesiąc – jeśli czas zatrudnienia pracownika oscyluje między sześcioma miesiącami, a trzema latami,

3 miesiące – jeśli pracownik zatrudniony jest dłużej niż 3 lata.

Należy przy tym pamiętać, że w trakcie trwania okresu wypowiedzenia można udać się na zwolnienie lekarskie – niemniej, L4 na wypowiedzeniu, nie wydłuży jego trwania. Warto również mieć na względzie fakt, że za obopólną zgodą można pominąć okres wypowiedzenia – wówczas mówić będziemy o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Jak sama nazwa wskazuje, wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron dotyczy sytuacji, w której zarówno pracownik jak i pracodawca chcą natychmiast zerwać łączące ich stosunki pracy. Najczęściej do takiej sytuacji dochodzi w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy na okres próbny, gdzie dość szybko stało się jasne, że pracownik nie będzie odnajdywał się w realiach danego przedsiębiorstwa.

Naturalnie, do rozwiązania umowy na podstawie porozumienia stron, może dochodzić także w innych sytuacjach, szczególnie wówczas, gdy pracownik i pracodawca darzą się wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem. Może się bowiem tak stać, że osoba zatrudniona na danym stanowisku otrzyma lepszą ofertę, której dotychczasowy pracodawca nie będzie w stanie przebić. Wówczas, przedsiębiorca może „uwolnić” pracownika właśnie ze względu na wyżej wzmiankowany szacunek, nie stając na drodze rozwoju jego kariery.

Wśród innych sytuacji w których wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron jest możliwe, wyróżnić możemy zdarzenia losowe. Będą to sytuacje niezależne od pracownika (konieczność przeprowadzki, wyjazdu, nagła choroba, etc.), które uniemożliwią mu wykonywanie swoich obowiązków w dotychczasowym wymiarze.

Zwolnienie dyscyplinarne – w jakich sytuacjach?

Zdecydowanie najrzadszą formą zerwania stosunku pracy, a jednocześnie niosącą za sobą realne i poważne konsekwencje, jest zwolnienie dyscyplinarne. Kodeks Pracy zawiera jednak dokładne instrukcje na temat tego, w jakich sytuacjach możliwe jest rozwiązanie umowy z pracownikiem na takich podstawach. Chodzi o sytuacje, w których pracownik dopuszcza się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, stracił uprawnienia do wykonywania określonego zawodu, lub został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo.

Na zwolnieniu dyscyplinarnym ucierpi przede wszystkim Twoje świadectwo pracy. Informacja o powodach rozstania z danym przedsiębiorstwem będzie w nim obecna, co potencjalnie utrudni Ci zdobycie nowej pracy w branży. Naturalnie, możesz nie wspominać o zaistniałej sytuacji, jednak jeżeli byłeś z daną firmą związany przez dłuższy czas, to zachodzi możliwość, że luka w CV również nie będzie świadczyć na Twoją korzyść.