Adam Jarubas

i

Autor: facebook.com/Adam Jarubas

Adam Jarubas naruszył dyscyplinę finansów publicznych. Kara dla byłego marszałka

2021-05-18 9:59

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej wykazała, że w 2016 r. Adam Jarubas, ówczesny marszałek woj. świętokrzyskiego, naruszył dyscyplinę finansów publicznych. Został ukarany upomnieniem, a także musi zwrócić na rzecz Skarbu Państwa nieco ponad 400 zł.

Orzeczenie w tej sprawie wydała Międzyresortowa Komisja Orzekająca przy MSWiA. Było ono pokłosiem kompleksowej kontroli, jaką przeprowadziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach. Jak informuje Agnieszka Kołacz-Sarnowska, rzecznik obecnego marszałka woj. świętokrzyskiego, orzeczenie zostało wydane 11 marca tego roku, a stało się prawomocne 14 kwietnia.

- Dopatrzono się nieprawidłowości w sprawozdaniach: Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2016 r. oraz kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki budżetowej – Rb-N sporządzonym wg stanu na koniec IV kwartału 2016 r. – wyjaśnia Agnieszka Kołacz-Sarnowska.

Adam Jarubas został ukarany karą upomnienia, jednocześnie został zobowiązany do zwrotu na rzecz Skarbu Państwa zryczałtowanych kosztów postępowania w kwocie 413,40 zł.

W rozmowie z nami obecny europoseł zaznaczył, że w tej sprawie chodzi o pomyłkę podległych mu księgowych. Dodał jednak, że oczywiście bierze za to odpowiedzialność.

Imponujący mural o wolontariacie powstał w Kielcach
Sonda
Czy zakaz handlu w niedziele powinien być zniesiony w czasie pandemii?
Źródło: Adam Jarubas naruszył dyscyplinę finansów publicznych. Kara dla byłego marszałka