Dodatkowe zajęcia, kursy i staże zawodowe dla uczniów „Informatyka” i „Ekonomika”. Dzięki projektom unijnym

2021-01-28 17:32 MC
Podpisanie umów szkoły zawodowe Kielce
Autor: Urząd Marszałkowski w Kielcach

Projekty dwóch kieleckich szkół, Zespołu Szkół Informatycznych im. Gen. Józefa Hauke Bosaka oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika dostały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Skorzystają na tym zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

Zawarte umowy, o wartości ponad 2 mln zł, pozwolą szkołom, między innymi, na organizację dodatkowych zajęć, kursów i staży zawodowych dla 135 młodych ludzi.

- Pozwoli im to na uzyskanie wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego, które wysoko cenią pracodawcy. W projektach zaplanowano także szkolenia dla nauczycieli, ponieważ pedagodzy, aby skutecznie kształcić młodzież, również muszą uaktualniać swoją wiedzę do współczesnych standardów - mówi Renata Janik wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Fundusze unijne pozwolą kieleckim szkołom także na zakupy nowoczesnego wyposażenia. W dwóch projektach powstanie łącznie siedem nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych.

Projekt dla Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach obejmie 75 uczniów kształcących się na kierunkach: technik reklamy i technik ekonomista. Młodzież skorzysta z kursów, dotyczących ich przyszłych zawodów. Wszyscy uczniowie Technikum wezmą udział w płatnych stażach w firmach z branż zbieżnych z kierunkami kształcenia w szkole. Dla dziewięciu nauczycieli zaplanowano studia podyplomowe oraz szkolenia zawodowe. Dzięki funduszom unijnym w Technikum nr 6 powstaną także cztery nowe pracownie branżowe: pracownia nowych mediów i grafiki komputerowej, pracownia składu i druku cyfrowego oraz produktów reklamowych, pracownia fotografii reklamowej oraz laboratorium nowoczesnego centrum usług biznesowych dla firm.

Z kolei w Zespole Szkół Informatycznych im. Gen. Józefa Hauke - Bosaka z projektu skorzysta 60 uczniów, kształcących się na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zaplanowano dla nich zajęcia z matematyki, podstaw elektrotechniki oraz programowania. Elementem projektu będą również warsztaty on-line, dotyczące montażu i eksploatacji systemów energetyki odnawialnej. 24 uczniów weźmie udział w płatnych stażach u pracodawców. Dla sześciu nauczycieli zaplanowano kursy, obejmujące wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu zgodnie z nowoczesnymi standardami, obowiązującymi w branży energetyki odnawialnej. Trzy szkolne pracownie zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt do realizacji zajęć praktycznych. Szkoła wzbogaci się o m. in. stanowiska edukacyjne z kolektorami słonecznymi i fotowoltaiką. Powstaną także stanowiska do prowadzenia egzaminów zawodowych, spełniające wymagania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - informuje Urząd Marszałkowski w Kielcach.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na online@grupazpr.pl

Bibliomat dla czytelników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach

Ile będziesz mieć dzieci? Rozwiąż QUIZ i sprawdź, co szykuje przyszłość!

Pytanie 1 z 12
Ile masz lat?