Kłopoty przy budowie łącznicy kolejowej. Trzeba więcej pieniędzy

i

Autor: Izabela Miernikiewicz / PKP PLK

Kłopoty przy budowie łącznicy kolejowej. Trzeba więcej pieniędzy

2022-02-02 13:00

Świętokrzyski samorząd dołożył kolejne pieniądze do budowy łącznicy kolejowej między Czarncą a Włoszczową Północ. Budowlańcy zastali pod ziemią nieoczekiwane warunki i konieczne jest wykupienie dodatkowych gruntów. Dlatego do inwestycji dołożono 1,65 mln złotych.

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego podczas prac przy tej inwestycji natrafiono na skomplikowane i złożone warunki gruntowo-wodne na odcinku nowo projektowanej linii kolejowej, w związku z czym zdecydowano o rozszerzeniu zakresu rzeczowego projektu o dodatkowe działania związane z wykupem gruntów. Tym samym powiększyły się koszty całego zadania.

- Po zwiększeniu, wartość dofinansowania projektu, który realizowany jest w ramach Działania 5.2 „Infrastruktura kolejowa”, Oś Priorytetowa 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, wzrośnie do kwoty 38 mln 790 tys. zł. Ogólna wartość projektu to 59,5 mln zł – informuje marszałek Andrzej Bętkowski.

Budowa tego fragmentu torów jest istotna dla naszego regionu. Dzięki nim wygodniej i szybciej dostaniemy się pociągiem do Warszawy czy na Śląsk.

- Na pewno to uatrakcyjni nasz region. Liczymy na to, że przyciągnie i turystów i inwestorów. Przede wszystkim ta inwestycja przyspieszy podróż koleją pomiędzy Kielcami a innymi miastami – mówi Tomasz Jamka, członek zarządu województwa.

Nowy fragment torów będzie mierzył przeszło trzy kilometry.

Źródło: Kłopoty przy budowie łącznicy kolejowej. Trzeba więcej pieniędzy