narzędzia, remont

i

Autor: pixabay.com zdjęcie ilustracyjne

"Mieszkanie za remont". Trwa nabór wniosków do programu

2022-01-04 23:40

To już trzecia edycja programu adresowanego do mieszkańców miasta Kielce, którzy ubiegają się o najem mieszkania od Gminy Kielce i spełniają odpowiednie kryteria dochodowe. MZB wyznaczył 10 lokali mieszkalnych – pustostanów, do remontu przez przyszłych najemców we własnym zakresie i na ich koszt.

O zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

- są umieszczone na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu od gminy,

- średni dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o zamiarze przystąpienia do    programu mieści się w przedziale:150% – 250% najniższej emerytury (tj. 1876,32 zł – 3127,20 zł) dla gospodarstwa jednoosobowego, 100% – 150% najniższej emerytury (tj. 1250,88 zł – 1876,32 zł) w gospodarstwie wieloosobowym - informuje MZB w Kielcach.

Mieszkania przeznaczone do remontu można będzie obejrzeć, a znajdują się przy następujących ulicach:

 - Czerwonego Krzyża  - Dąbrowska  - Hoża  - Marszałkowska  - Karczówkowska  - Jagiellońska  - Lecha  - Krakowska - Szczecińska  - Źródłowa

Osoba, która zostanie wytypowana do zawarcia umowy o remont, po wykonaniu remontu i podpisaniu umowy najmu lokalu może być zwolniona z czynszu za najem lokalu przez okres do 60 miesięcy - podaje MZB.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do remontu mieszkania podanego w wykazie, powinny złożyć w Urzędzie Miasta -Wydział Mieszkalnictwa, wniosek do 21.01.2022 r. włącznie.

Ostatnie przygotowania do otwarcia węzła Łękno w Szczecinie
Sonda
Czy zamierzasz skorzystać z nowego prawa budowlanego?
Źródło: "Mieszkanie za remont". Trwa nabór wniosków do programu