UM Kielce

i

Autor: M.Cieślikiewicz

Na co stawia Miasto Kielce w 2022 roku? Jest już projekt budżetu

2021-11-23 17:27

​Jest już gotowy projekt Budżetu Miasta Kielce na 2022 rok. Jednym z priorytetów są inwestycje. W przyszłym roku miasto planuje przeznaczyć na nie ponad 268,5 mln zł.

Chcemy, żeby inwestycje odpowiadały na potrzeby wszystkich kielczan. Ich realizacja jest możliwa dzięki środkom własnym miasta oraz zewnętrznym źródłom finansowania - między innymi funduszom unijnym i rządowym. Z puli wydatków majątkowych największa część będzie przeznaczona na rozwój infrastruktury drogowej. Jesteśmy przekonani, że poprawa sieci dróg lokalnych korzystnie wpłynie na podniesienie jakości życia, bezpieczeństwo mieszkańców, ale także atrakcyjność terenów inwestycyjnych - mówi prezydent Kielc Bogdan Wenta.

W 2022 roku zaplanowano środki na przygotowanie i uzbrojenie terenów, które będą mogły być wykorzystane przez przyszłych inwestorów. Chodzi między innymi o budowę ulicy Ciekockiej, rozbudowę skrzyżowania na Malikowie i ulicy Wystawowej.

Unijne wsparcie pozwoli, między innymi, poprawić dojazd do campusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Łatwiej będzie też dojechać do największych szpitali - Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Na liście inwestycji jest modernizacja Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego- informuje Urząd Miasta w Kielcach.

Miasto się odpowiadać na potrzeby mieszkańców, które dotyczą osiedli oraz obrzeży Kielc, również na te zgłaszane w ramach Programu „Peryferia”.

W przyszłym roku, między innymi, powstanie koncepcja programowa dla budowy ulic w rejonie Gruchawki. Planujemy budowę kanalizacji sanitarnej, aby mieszkańcy ulic 1-go Maja, Kamińskiego, Iglastej czy Dobromyśl mogli podłączyć się do sieci. Chcemy również poprawić sytuację mieszkańców ulicy Zielnej i rozpocząć prace nad koncepcją przebudowy mostu na rzece Lubrzance. To inwestycje, które mają duże znaczenie, bo dotyczą bezpośredniej okolicy, sąsiedztwa - mówi Bożena Szczypiór zastępca prezydenta Kielc.

Projekt Budżetu Miasta Kielce na 2022 roku musi zatwierdzić Rada Miasta. Sesja budżetowa zaplanowana jest na 16 grudnia.

Remont ul. Konstytucji 3-go Maja w Starachowicach

Quiz geograficzny. Które polskie miasto ma więcej mieszkańców?

Pytanie 1 z 10
Na początek coś łatwego. Które miasto ma więcej mieszkańców? Warszawa czy Kraków?
Źródło: Na co stawia Miasto Kielce w 2022 roku? Jest już projekt budżetu