ŚCO Kielce

i

Autor: ACuk

Nowa jakość w radioterapii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

2021-06-23 15:21

Mają być unikatowe na skalę międzynarodową. Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Główny Urząd Miar chcą wprowadzić nowe funkcjonalności w zakresie diagnostyki i terapii chorych poddawanych radioterapii.

O szczegółach współpracy pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii i Głównym Urzędem Miar w zakresie prac badawczo – rozwojowych rozmawiali w ŚCO przedstawiciele obu tych instytucji. Współdziałanie ŚCO i GUM pozwoli na dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia i większe bezpieczeństwo pacjentów. Placówki chcą wprowadzić nowe funkcjonalności w zakresie diagnostyki i terapii chorych poddawanych radioterapii.

– Podmiotem naszych działań jest pacjent – wyjaśnia profesor Stanisław Góźdź. - Dzięki współpracy z GUM dbamy o jakość i bezpieczeństwo diagnostyki i leczenia. Bez zespołu dozymetrystów, fizyków z GUM i UJK to nie jest możliwe. Mamy coraz nowsze, coraz doskonalsze narzędzia, które muszą być kontrolowane, żebyśmy wiedzieli, że rzeczywiście napromienianie pacjenta jest przeprowadzone w superbezpiecznych warunkach. W ten sposób rodzi się w Kielcach nowa jakość w radioterapii, medycynie nuklearnej i radiologii. To dobra wiadomość dla naszych pacjentów.

Efektem współpracy pomiędzy ŚCO a GUM-em ma być wypracowanie polskiego wzorca pierwotnego dawki pochłoniętej w wodzie na liniach akceleratorowych, czyli w takich warunkach, w jakich są naświetlani pacjenci podczas radioterapii. Wzorzec będzie służył do bezpośredniego wzorcowania przyrządów w ŚCO, które weryfikują dawki promieniowania podawane pacjentom. To unikatowe w skali światowej rozwiązanie przełoży się na perfekcję procesów, jakim są poddawani pacjenci podczas radioterapii.

– Chodzi nam o synergię, żebyśmy wyposażając laboratoria Świętokrzyskiego Kampusu Naukowego nie powielali zakupów aparatury, która już w Kielcach jest i do której wykorzystania zachęca nas pan dyrektor ŚCO. W swoich zakupach chcemy zapewnić unikatowe aparaty i laboratoria, z których zasobów będzie mógł korzystać nie tylko GUM, ale również ŚCO oraz Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Będziemy starali się wprowadzać do Kielc nowe rozwiązania w zakresie diagnostyki i terapii z wykorzystaniem metod fizycznych, które będą czynić Kielce miejscem unikatowym na mapie - wyjaśnia prof. Jacek Semaniak, prezes GUM.

Instytucje chcą również zapewnić unikatowe aparaty i laboratoria, z których zasobów będzie mógł korzystać nie tylko GUM, ale też środowisko ŚCO oraz Instytutu Fizyki, Biologii, Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK w Kielcach. Placówki będą również inwestować w rozwój kadry naukowej. W planach są doktoraty wdrożeniowe dla pracowników ŚCO.

W II etapie rozbudowy kampusu laboratoryjnego GUM powstanie laboratorium elektryczności i magnetyzmu oraz promieniowania jonizującego.

Justyna Święty-Ersetic: Covid wyniszczył mój organizm
Sonda
Czy chciałbyć aby sztuczna inteligencja działała już w Polsce?
Źródło: Nowa jakość w radioterapii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii