Lekarz

i

Autor: Pixabay

Studenci medycyny spieszcie się! Stypendium czeka

2021-10-12 11:15

Jeszcze tylko przez trzy dni studenci kierunku medycznego mogą składać wnioski o przyznanie stypendium. O dodatkowe wsparcie mogą ubiegać się studenci czwartego, piątego lub szóstego roku, którzy mają średnią nie niższą niż 3,75.

Tylko do 15 października studencki kierunków lekarskich mogą składać wnioski o przyznanie stypendium. Kwota stypendium to 2 tys. zł miesięcznie, wypłacana będzie przez 9 miesięcy. W zamian za taką pomoc stypendysta zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w placówce leczniczej, prowadzonym przez samorząd województwa świętokrzyskiego, na czas odpowiadający okresowi pobierania stypendium.

Stypendium może otrzymać osoba kształcąca się na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest studentem IV, V lub VI roku,
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • osiągnął średnią ocen w ostatnim roku akademickim nie niższą niż 3,75,
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • zobowiąże się do zrealizowania stażu podyplomowego na terenie województwa świętokrzyskiego a następnie osiedlenia się na terenie województwa świętokrzyskiego i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego
  • podmiotem tworzącym jest województwo świętokrzyskie na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami,
  • zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, w którym podejmie zatrudnienie.
Szczepienia na Podkarpaciu. Jest tragicznie źle

QUIZ. Co wiesz o kodach pocztowych? Sprawdź, czy mógłbyś być listonoszem

Pytanie 1 z 15
Na początek coś banalnego. Z ilu cyfr składa się w Polsce kod pocztowy?
Źródło: Studenci medycyny spieszcie się! Stypendium czeka