Konferencja prasowa. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

i

Autor: Wiktoria Mitura

Superwizja w doradztwie zawodowym. O co chodzi?

2022-01-19 12:29

Efektywne doradztwo i poradnictwo zawodowe​. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach jest partnerem nowego, pilotażowego projektu „Model superwizji w poradnictwie zawodowym” organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. To nowa metoda, która poprzez poprawę kompetencji doradców zawodowych podniesie skuteczność pracy z klientem.

Wiele zależy od wiedzy i doświadczenia doradców zawodowych. To właśnie oni pracują z osobami poszukującymi zatrudnienia i planującymi rozwój kariery. Dlatego tak ważny jest ich rozwój. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach jest partnerem w pilotażowym projekcie „Model superwizji w poradnictwie zawodowym" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Udział bierze w nim również sześć Powiatowych Urzędów Pracy.

- Projekt podniesie skuteczność pracy doradców zawodowych, z czego skorzystają ich klienci: osoby bezrobotne, poszukujący pracy, pracodawcy, a także m.in. pracownicy planujący dalszy rozwój kariery - mówi Dyrektor WUP w Kielcach Aleksandra Marcinkowska.

- Przy tak niskim bezrobociu, bez zatrudnienia zostają głównie klienci trudni, którzy długotrwale pozostają bez pracy. Często barierą są dla nich kwestie psychiczne. Nowoczesna praca doradcy zawodowego powinna być oparta na technikach psychoterapeutycznych - mówi Mateusz Kutrzeba, wicedyrektor WUP w Rzeszowie.

Kluczową rolę odgrywa tu wymiana doświadczeń pomiędzy doradcami, co sprzyja indywidualizacji pracy z klientami oraz poznawanie nowych metod i form wsparcia. Superwizja zapobiega również wypaleniu zawodowemu samych doradców.

W ramach projektu pilotażowego 16 doradców zawodowych (5 z województwa świętokrzyskiego i 11 z woj. podkarpackiego) uzyska kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji superwizora, dzięki którym będą wspierać pozostałych doradców Publicznych Służb Zatrudnienia ze swojego regionu. Realizacja projektu potrwa do 2023 roku.

– Cieszymy się, że nasi doradcy zawodowi skorzystają z tej okazji. Dzięki temu podniosą swoje kwalifikacje, a to wpłynie na obsługę mieszkańców naszego województwa, którzy są długotrwale bezrobotni i wykluczeni – dodaje Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Drożyzna w Warszawie. Fryzjerzy podnoszą ceny

QUIZ. Czy masz wysoko rozwiniętą intuicję?

Pytanie 1 z 9
Śni Ci się bliska osoba. Co robisz po przebudzeniu?
Źródło: Superwizja w doradztwie zawodowym. O co chodzi?