Kamienice, kominy

i

Autor: M.Cieślikiewicz zdjęcie ilustracyjne

Zgłosiłeś jak ogrzewasz lokal? Za brak obowiązkowej deklaracji grożą kary

2022-02-07 17:09

Właściciele lub zarządcy budynków mają obowiązek złożyć deklarację, w jaki sposób ogrzewany jest lokal, do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dotyczy to zarówno budynków mieszkalnych jak i niemieszkalnych. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów grożą kary grzywny.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma na celu zlokalizowanie przestarzałych kopciuchów. Zgodnie z obowiązującym prawem, mają one zostać zlikwidowane do końca 2023 roku

Zaledwie 10 procent zarządców i właścicieli domów jednorodzinnych w Kielcach złożyło do tej pory obowiązkową deklarację dotyczącą sposobu ogrzewania lokalu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Do tej pory w Kielcach takie deklaracje złożyło 10 procent zarządców nieruchomości i właścicieli domów jednorodzinnych, co oznacza, że nadal 90 procent nie wypełniło tego obowiązku, ale gdy porównamy ten wskaźnik z innymi miastami wojewódzkim, to sytuacja w nich wygląda podobnie. Na pewno z każdym tygodniem te liczby będą wzrastać, ponieważ pozostało jeszcze pięć miesięcy na wypełnienie deklaracji - informuje Tomasz Porębski rzecznik prezydenta Kielc

Jeżeli budynek mieszkalny lub niemieszkalny posiada źródło ciepła i spalania paliw uruchomione przed 1 lipca 2021 roku deklarację trzeba złożyć do 30 czerwca 2022 roku.

W przypadku nowopowstałych obiektów - w ciągu 14 dni od momentu uruchomienia źródła ciepła - przypomina kielecki magistrat.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

- poprzez System teleinformatyczny Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

- wypełniając formularz i dostarczając go osobiście lub listownie do Urzędu Miasta Kielce Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska ul. Strycharska 

Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia grożą kary grzywny w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł, jeśli sprawa trafi na drogę sądową - informuje kielecki ratusz.

Na Jasnych Błoniach w Szczecinie zakwitły pierwsze krokusy
Sonda
Czy byłeś kiedyś świadkiem pożaru?
Źródło: Zgłosiłeś jak ogrzewasz lokal? Za brak obowiązkowej deklaracji grożą kary