dzieci

i

Autor: Pixabay.com

Finansowanie niań dla łódzkich mam. Właśnie rusza projekt

2021-11-10 11:55

„Mama w pracy, niania w domu”. W Łodzi rusza projekt, dzięki któremu mamy mogą dostać pieniądze na wynajęcie niani dla swojego dziecka. Pociecha nie może mieć więcej niż 3 lata, a mama musi być aktywna zawodowo.

W projekcie może wziąć udział 45 mam sprawujących opiekę nad dzieckiem, które nie skończyło 3 lat. Wsparcie polegać będzie na refundacji części kosztów wynagrodzenia niani przez okres do 12 miesięcy. Rekrutacja mam do projektu ruszyła i potrwa do stycznia 2022 r.

Kto może starać się o dotację? Osoba, która zamieszkuje na terenie Łodzi, pracuje zawodowo, sprawuję opiekę nad dzieckiem lub dziećmi, które nie ukończyły 3 lat, drugi rodzic dziecka pracuje (oczywiście ten warunek nie dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko, której dziecko nie chodzi do żłobka, klubu dziecięcego ani nie jest pod opieką opiekuna – wylicza Jolanta Baranowska z łódzkiego magistratu.

Do kryteriów premiujących osobę zgłaszającą się należy m.in.: samotne wychowywanie dziecka, niepełnosprawność, dochody poniżej minimum socjalnego. Mamy same podejmują decyzję o wyborze osoby do opieki nad dzieckiem według własnych oczekiwań i potrzeb, przy czym osoba ta musi być: pełnoletnia, nie może być to sam rodzic dziecka czy opiekun prawny malucha. Nianią może jednak zostać bliska rodzina, np. babcia dziecka.

Źródło: Finansowanie niań dla łódzkich mam. Właśnie rusza projekt