Nawałnica w Warszawie i okolicach. Zalane posesje, połamane drzewa

i

Autor: za: YouTube Nawałnica w Warszawie i okolicach. Zalane posesje, połamane drzewa

Łódzkie: Będzie pomoc dla gmin poszkodowanych nawałnicą

2021-07-23 13:46

Do poszkodowanych podczas nawałnic 11 gmin w Łódzkiem, które ubiegały się o pomoc rządową, ma trafić ok. 1,5 mln zł; w piątek swoje wnioski złożyło jeszcze 7 gmin - podały służby wojewody łódzkiego. O wsparcie w wysokości 200 tys. zł będzie można ubiegać się także w WFOŚIGW w Łodzi.

Burze i nawałnice przeszły nad różnymi rejonami łódzkiego 14 i 15 lipca. Straż pożarna interweniowała w ponad 3,4 tys. przypadków - od zalań, poprzez zerwane dachy, powalone drzewa i słupy trakcyjne. W wielu gminach wciąż trwa usuwanie i szacowanie szkód.

"Do piątku wnioski na zasiłki pomocy doraźnej, jak i na remont i odbudowę, złożyło 11 gmin; zostały one już przekazane do właściwych ministerstw. W sumie szacujemy, że udzielona zostanie im pomoc w wysokości 1,5 mln zł, a kolejny ok. 1 mln zł powinien popłynąć do kolejnych 7 gmin, które złożyły wnioski dzisiaj. Oczywiście nie są to szacunki strat, ponieważ są one znacznie wyższe"

- powiedział PAP w piątek zastępca dyrektora Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Marcin Szmaja.

Jak zapewnił, pierwsze wnioski wysłane tuż po nawałnicy zostały już rozliczone i pieniądze trafiły do beneficjentów.

Tylko w pow. łowickim strażacy odnotowali ponad 650 zdarzeń, w tym 100 uszkodzonych budynków, z czego połowa ma zerwane dachy. Zniszczone są drogi. W gminie Zduny powalonych zostało 160 słupów energetycznych.

"W tym tygodniu wojewoda Tobiasz Bocheński wystosował wniosek do ministra obrony narodowej o skierowanie do gm. Kiernozia wojskowego zgrupowania zadaniowego do pomocy w usuwaniu wiatrołomów, szczególnie na terenie zespołu pałacowo-parkowego. Oprócz 50 żołnierzy WOT na miejscu pracują obecnie strażacy, mieszkańcy, energetycy i władze samorządowe" - zaznaczył Szmaja.

W piątek ogłoszono też, że poszkodowane nawałnicami gminy będą mogły uzyskać pomoc z WFOŚiGW.

"Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął decyzję, aby rozszerzyć katalog kosztów kwalifikowalnych i przeznaczyć kwoty do 200 tys. zł dla samorządów i innych jednostek prawnie upoważnionych, które doznały szkód. Pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na usunięcie i utylizację odpadów np. azbestu ze zniszczonych dachów, jakie powstały w wyniku nawałnic, na uprzątnięcie wiatrołomów i wykrotów" - podkreślił prezes łódzkiego WFOŚiGW Wojciech Miedzianowski.

Zaznaczył, że ze wsparcia mogą skorzystać samorządy, w których ucierpiały urządzenia techniczne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej czy gospodarki odpadami. Pieniądze będzie można przeznaczyć także na nasadzenia na terenach publicznie dostępnych, w miejscach gdzie roślinność została zniszczona przez nawałnice.

Aby ubiegać się o pomoc z WFOŚiGW należy posiadać zaświadczenie z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i protokół komisji gminnej ds. szacowania zakresu i wysokości strat.

"Polecam wejść na naszą stronę w zakładkę +dla beneficjenta+. Pomoc przyznawana jest w trybie ciągłym, więc jej budżet modyfikowany jest na gorąco. Wiemy, że do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania kryzysowego wpłynęło już kilkanaście zgłoszeń, więc szacujemy, że w tym momencie na pomoc przeznaczymy ponad 3 mln zł" - dodał Miedzianowski.

Z kolei marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber zadeklarował, że specjalna pomoc dla poszkodowanych gmin ma być przekazana na najbliższej sesji nadzwyczajnej Sejmiku. 

Raport z Anteny 23.07
Źródło: Łódzkie: Będzie pomoc dla gmin poszkodowanych nawałnicą