Smog.

i

Autor: pixabay.com Smog w Krakowie 13.13.2021

W Łodzi powietrze jest trujące!

2021-11-17 14:27

Polski Alarm Smogowy zbadał stężenie dwutlenku azotu w 70 miejscach w naszym mieście. W 33% z badanych lokalizacji wykazano przekroczenie dopuszczalnych prawem norm.

​Powietrze w Łodzi jest trujące!Tak wynika z badań stężeń dwutlenku azotu w atmosferze, które przeprowadził Polski Alarm Smogowy.Aż w 33% z badanych lokalizacji na terenie miasta wykazano przekroczenie dopuszczalnych prawem norm.

- Głównym źródłem tlenków azotu są starsze samochodu, a toksyczny gaz niszczy płuca — mówi Marek Kwiatkowski z Łódź Bez Smogu.

- Raport z badań i petycja z postulatami zostanie przekazana Pani Prezydent — mówi Magdalena Gałkiewicz z Partii Zieloni.

Takie badania zostały też przeprowadzone w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu.

W mieście działają jedynie dwie stacje mierzące stężenie tego toksycznego gazu.

Źródło: W Łodzi powietrze jest trujące!