Jasło rozdaje pojemniki na odpady i zapowiada ich czipowanie. Po co?

Jasło rozdaje pojemniki na odpady i zapowiada ich czipowanie. Po co?
Autor: FOT. Urząd Miasta w Jaśle

Aż 16 tysięcy pojemników na odpady ma trafić w najbliższym czasie do mieszkańców Jasła. Tysiące kubłów zostaną rozdysponowane do domów jednorodzinnych na terenie miasta. Od 30 stycznia do końca lutego jasielski magistrat wspólnie z firmą odbierającą śmieci rozda je mieszkańcom. W późniejszym terminie ma odbyć się czipowanie pojemników.

Miasto Jasło zapewni swoim mieszkańcom nowe kubły na odpady. Będą to 120-litrowe pojemniki, które na stałe będą oznaczone napisem „Miasto Jasło” i nazwą rodzaju odpadu, na które są przeznaczone. Co najważniejsze – zostaną przekazane mieszkańcom bezpłatnie.

– Każdy zamieszkały budynek jednorodzinny, który objęty jest miejskim systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, otrzyma zestaw pojemników do zbierania odpadów komunalnych – zapewnia jasielski magistrat.

Domy, w których nie zgłoszono kompostownika, otrzymają pojemniki:

  • czarny: na tzw. odpady resztkowe (których nie da się posegregować)
  • zielony: na odpady ze szkła (opakowania szklane po produktach spożywczych: słoiki, butelki)
  • brązowy: na bioodpady (odpady kuchenne ulegające biodegradacji pochodzenia roślinnego)

- Nieruchomości posiadające kompostownik nie otrzymają pojemnika brązowego – tłumaczą urzędnicy i dodają, że „liczba otrzymanych pojemników czarnych zależeć będzie od liczby osób zamieszkałych w domu jednorodzinnym: do czterech osób – będzie to jeden pojemnik, od pięciu do siedmiu – dwa pojemniki, od ośmiu do dziesięciu – trzy pojemniki, a powyżej dziesięciu osób – cztery pojemniki”.

Pojemniki będą czipowane. Po co?

Rozdawanie pojemników na odpady rozpocznie się w poniedziałek 30 stycznia, a do końca lutego już wszyscy zainteresowani powinni mieć nowe kubły przed domem. Co więcej, będą one… zaczipowanie. Po co? Dzięki temu będą przypisane do danej nieruchomości jednorodzinnej. 

System czipowania ma być „wyższym poziomem kontroli, który sprawdzi, czy wszystko odbywa się zgodnie ze złożonymi deklaracjami. Co więcej wiadomo będzie po czyjej stronie leży wina, gdy np. odpady nie zostaną odebrane. Po stronie kierowcy, który ominął rejon, czy jest to wynik zapominalstwa mieszkańców.

Stara olejarnia może stać się perełką. Zabytkową ruinę można kupić za grosze
Źródło: Jasło rozdaje pojemniki na odpady i zapowiada ich czipowanie. Po co?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany