KROSNO: Ponad 100 obywateli Ukrainy pracowało niezgodnie z przepisami!

i

Autor: Materiały prasowe/ Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

KROSNO: Ponad 100 obywateli Ukrainy pracowało niezgodnie z przepisami!

2021-07-24 10:19

Naruszenia dotyczące zarówno procedury powierzania pracy, jak i jej wykonywania pogranicznicy z Sanoka odkryli w jednej z agencji pracy tymczasowej. Właścicielowi może grozić grzywna nawet do 30 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z Sanoka po zakończeniu kontroli legalności wykonywania pracy w jednej z krośnieńskich agenci pracy tymczasowej odkryli nieprawidłowości dotyczące zarówno procedury powierzania jak i wykonywania pracy przez ponad 100 cudzoziemców.

Polski pracodawca nielegalnie powierzył wykonywanie pracy 105 ob. Ukrainy, gdzie 47 z nich pracowało bez odpowiedniego zezwolenia na pracę. Dodatkowo, nie powiadomił pisemnie właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez 66 cudzoziemców. Właściciel firmy naruszył przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy- mówi Elżbieta Pikor z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Zgodnie z przepisami, właścicielowi firmy grozi grzywna w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych. Wobec Ukraińców zaś wszczęte zostało postępowanie o wykonywanie pracy bez odpowiedniego zezwolenia, nałożono na nich także karę grzywny. Sprawę prowadzi Sąd Rejonowy w Krośnie.

Drogowskazy: o niewidzialnej chorobie czyli endometriozie. TO MATERIAŁ Z CYKLU DOBRZE POSŁUCHAĆ

Te znaki drogowe spotykasz najrzadziej. Znasz je wszystkie? [QUIZ]

Pytanie 1 z 11
Poniższy znak ostrzega o:
Te znaki drogowe spotykasz najrzadziej. Znasz je wszystkie? [QUIZ]
Festiwal TRANS/MISJE i "nie" wysokim krawężnikom- tak zapowiada się lipcowa Masa Krytyczna w Rzeszowie
Źródło: KROSNO: Ponad 100 obywateli Ukrainy pracowało niezgodnie z przepisami!