lekarz bada stopę pacjenta

i

Autor: Getty Images

Ukraińscy uchodźcy mogą za darmo leczyć się na Podkarpaciu

2022-03-16 15:04

Uchodźcy z Ukrainy mogą za darmo szukać pomocy w podkarpackich szpitalach i przychodniach. Mogą też korzystać z refundacji leków tak samo jak ubezpieczeni mieszkańcy naszego regionu. Nie mogą być jednak przyjmowani poza kolejnością. Bo o tym, jak przypomina Rafał Śliż, rzecznik podkarpackiego oddziału NFZ w Rzeszowie, decydują kryteria medyczne.

Docierają do nas pojedyncze sygnały, o nie do końca prawidłowym postępowaniu przy przyjmowaniu pacjentów polskich i ukraińskich - słyszymy w podkarpackim oddziale NFZ. - Dlatego fundusz przypomina o prawie do równego dostępu do świadczeń medycznych dla obywateli polskich i ukraińskich - kontynuuje Rafał Śliż, rzecznik podkarpackiego oddziału NFZ w Rzeszowie i dodaje: Zgodnie z ustawą z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 roku, mają prawo do korzystania ze świadczeń medycznych i refundacji leków na analogicznych zasadach, jak ubezpieczeni w Polsce - zapewnia rzecznik.

CZYTAJ TAKŻE: Pomoc Ukrainie: Sanok na czele akcji kilku europejskich miast!

NFZ i Rzecznik Praw Pacjenta przypominają

Narodowy Fundusz Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przypominają:

  • narodowość lub obywatelstwo nie mogą być przesłankami do przyjmowania pacjentów poza kolejnością,
  • każdy pacjent ma prawo, aby o kolejności jego dostępu do świadczeń medycznych w placówkach medycznych decydowały kryteria medyczne, stan zdrowia oraz miejsce na liście oczekujących (dotyczy np. poradni specjalistycznych, zabiegów planowych),
  • w sytuacji ratowania życia zawsze decyduje stan zdrowia pacjenta.

 Niedopuszczalne są więc zarówno przypadki, kiedy pomimo braku wskazań medycznych lub bez zachowania kolejności na liście oczekujących, obywatele Ukrainy są przyjmowani przed polskimi pacjentami, jak również sytuacje dyskryminowania w równym dostępie do świadczeń.

Kolejki po PESEL w Rzeszowie
Źródło: Ukraińscy uchodźcy mogą za darmo leczyć się na Podkarpaciu