Trwają konsultacje społeczne w sprawie wariantowego przebiegu nowej obwodnicy Siedlec [AUDIO]

2021-10-20 14:14

Do końca października mieszkańcy Siedlec i okolic mogą zgłaszać swoje uwagi w sprawie wariantowego przebiegu projektowanej obwodnicy miasta, w ciągu drogi krajowej nr 63. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi drugą kampanię informacyjną i zbiera opinie wyłącznie w formie korespondencyjnej.

W ramach opracowywanego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, wraz z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej, przewidziane zostały dwie akcje informacyjne, które mają na celu zebranie opinii społeczeństwa i władz samorządowych odnośnie przebiegu przyszłej obwodnicy Siedlec. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną projektant kontynuuje prace projektowe, jednak podjęta została decyzja o przeprowadzeniu działań informacyjnych w formie korespondencyjnej. Na stronie internetowej www.obwodnicasiedlec-dk63.pl/akcja-informacyjna udostępniane są materiały informacyjne wraz z formularzem opinii – mówi Małgorzata Tarnowska, rzecznik prasowy warszawskiego oddziału GDDKiA.

Uwagi w sprawie przebiegu obwodnicy można nadsyłać do Generalnej Dyrekcji pocztą mailową na adres e-mail: [email protected] lub pocztą tradycyjną, na adres: STI Polska, ul. Puławska 26 A/2, 02-512 Warszawa, z dopiskiem: "Akcja informacyjna II – budowa obwodnicy Siedlec w ciągu DK 63". Warto dodać, że nowa trasa ma powstać po nowym śladzie i mieć długość ok. 8 km. Celem jej budowy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto. 

Obwodnica planowana jest jako droga klasy GP, czyli główna ruchu przyspieszonego, o ograniczonej dostępności. Trasa zostanie zaprojektowana po północno-zachodniej stronie miasta Siedlce, na przedłużeniu istniejącej, południowej obwodnicy Siedlec, w ciągu krajowej dwójki. Będzie zaczynać się włączeniem w istniejący ciąg DK 63 po północnej stronie miejscowości Chodów, a kończyć się będzie połączeniem z istniejącą dwójką w rejonie miejscowości Stare Iganie – dodaje Małgorzata Tarnowska.

Prace przygotowawcze będą trwać do końca 2023 roku, a budowa obwodnicy planowana jest na lata 2026-2028. Więcej o prowadzonej akcji informacyjnej – w załączonym poniżej materiale dźwiękowym.

POSŁUCHAJ więcej o II akcji informacyjnej w sprawie wariantowego przebiegu nowej obwodnicy Siedlec:
Jesienne porządki nad siedleckim zalewem

Te znaki drogowe spotykasz najrzadziej. Znasz je wszystkie? [QUIZ]

Pytanie 1 z 11
Poniższy znak ostrzega o:
Te znaki drogowe spotykasz najrzadziej. Znasz je wszystkie? [QUIZ]
Źródło: Trwają konsultacje społeczne w sprawie wariantowego przebiegu nowej obwodnicy Siedlec [AUDIO]