wycinka

i

Autor: pixabay.com

300 osób wzięło udział w konsultacjach dot. wycinek planowanych w trójmiejskich lasach

2022-02-09 17:00

Ponad 300 wniosków i opinii wpłynęło do leśników na konsultacjach w sprawie wycinek planowanych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Zręby dotyczyć miały okolic Oliwy, Sopotu, Wielkiego Kacka, Demptowa, Rumi i Nowego Dworu Wejherowskiego. - Chcieliśmy być transparentni, dlatego zapytaliśmy o zdanie użytkowników naszych lasów - mówi Łukasz Plonus z Nadleśnictwa Gdańsk.

- Zdecydowanie przeważają wnioski i opinie mieszkańców. W porównaniu z poprzednimi latami, w tym roku zainteresowanie naszymi konsultacjami jest większe, co nas bardzo cieszy. Treść wniosków była bardzo różnorodna. Od zgłoszeń nowych stanowisk rzadkich gatunków roślin po prośby o naprawienie leśnych duktów. Wszystkie głosy są dla nas cenne, jednak pod uwagę możemy wziąć jedynie te, które są merytorycznie uzasadnione - dodaje leśnik.

Najwięcej wniosków złożono w gdańskiej Oliwie, gdzie mieszkańcy chcą zaprzestania wycinki okolicznych lasów - Mieszkańcy nie mogą już na to patrzeć, są przerażeni jak ten las się po porostu zmienia i ubożeje. My również domagamy się tego, żeby zaprzestać traktowania lasów oliwskich jako lasy gospodarcze, czyli miejsce skąd po prostu zdobywa się drewno. To jest zbyt cenne miejsce krajobrazowo, z którego powinniśmy korzystać z jako pięknej przyrody, a nie miejsca fabryki drewna - tłumaczy przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa, Tomasz Strug

A Nadleśnictwo Gdańsk zapowiada, że w przypadku większej liczby wniosków dotyczącego jednego fragmentu lasu, zorganizowane zostaną kolejne spotkania z mieszkańcami.

Źródło: 300 osób wzięło udział w konsultacjach dot. wycinek planowanych w trójmiejskich lasach