Abp Głódź sołtysem: Jeszcze nie jest tak, żeby sołtysów konsultować z Watykanem

i

Autor: Autor: Andrzej Lange

Abp Głódź sołtysem: "Jeszcze nie jest tak, żeby sołtysów konsultować z Watykanem"

2021-06-29 12:04

Nie ma w prawie kanonicznym żadnych przepisów, to nie jest funkcja rządowa ani samorządowa - powiedział we wtorek emerytowany metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź, odpowiadając na pytania o to, czy można łączyć funkcje arcybiskupa i sołtysa. "Jeszcze nie jest tak, żeby sołtysów konsultować z Watykanem" - dodał.

Abp Głódź pojawił się na sesji Rady Gminy Jaświły, w której to gminie leży jego rodzinna wieś Piaski, gdzie niedawno został sołtysem. Odpowiadając na pytania dziennikarzy o łączenie funkcji arcybiskupa i sołtysa zaznaczył, że na ten temat nie ma w prawie kanonicznym żadnych przepisów. "To jest funkcja społeczna, a nie rządowa. Coś trzeba robić na emeryturze. Ja stąd wyszedłem i tu wracam" - powiedział abp Głódź.

Dopytywany przez dziennikarzy - czy decyzję o tym, że został sołtysem wsi Piaski na Podlasiu konsultował z episkopatem i Watykanem, odpowiedział: "Jeszcze nie jest tak, żeby sołtysów konsultować z Watykanem".

Zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego Kościoła katolickiego (kan. 285 §3 KPK) "Duchownym zabrania się przyjmowania publicznych urzędów, z którymi łączy się udział w wykonywaniu władzy świeckiej".

Kodeks wskazuje również w kan. 278 §3, że "duchowni powinni się powstrzymać od zakładania lub przynależności do stowarzyszeń, których cel albo działalność nie dadzą się pogodzić z obowiązkami właściwymi stanowi duchownemu lub mogłyby przeszkadzać w sumiennym wypełnianiu zadania zleconego im przez kompetentną władzę kościelną".

Duchowni katoliccy mają także zakaz czynnego udziału w partiach politycznych. "Nie mogą brać czynnego udziału w partiach politycznych ani w kierowaniu związkami zawodowymi, chyba że – zdaniem kompetentnej władzy kościelnej – będzie wymagała tego obrona praw Kościoła lub rozwój dobra wspólnego" – czytamy w kan. 287 §2 KPK.

Ograniczenia działalności duchowny w życiu publicznym można rozpatrywać jedynie na gruncie prawa kanonicznego oraz zasady autonomii Kościoła i państwa.

Na gruncie prawa państwowego duchowni mają takie same prawa i obowiązki jak i świeccy obywatele, a więc mogą brać czynny i bierny udział w życiu politycznym. Ograniczenie ich praw byłoby złamaniem Konstytucji RP oraz ratyfikowanych umów międzynarodowych.

Nuncjatura apostolska w Polsce 29 marcu br. opublikowała komunikat Stolicy Apostolskiej, w którym poinformowała o zakończeniu dochodzenia w sprawach abpa seniora gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia, działając na podstawie przepisów Kodeksu prawa kanonicznego i motu proprio papieża Franciszka "Vos estis lux mundi"

Postępowanie w sprawie abpa Głódzia dotyczyło sygnalizowanych zaniedbań w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem archidiecezją.

Stolica Apostolska podjęła w stosunku do abpa Głódzia nakaz zamieszkania poza archidiecezją gdańską, zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub w spotkaniach świeckich w archidiecezji gdańskiej i nakaz wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji św. Józefa z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

Rada Miasta Białegostoku 27 kwietnia br. pozbawiła byłego metropolitę gdańskiego tytułu Honorowego Obywatela Białegostoku. Uchwałę poparło 14 radnych Koalicji Obywatelskiej, dwóch niezależnych wspierających Polskę 2050 i pięciu PiS. Wstrzymało się siedmiu radnych PiS.

Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa w drodze uchwały. Rada gminy powołuje sołectwo albo z własnej inicjatywy, po konsultacjach z mieszkańcami, albo na ich prośbę. Głównym jego zadaniem jest wspieranie gminy w jej działalności. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź został sołtysem wsi Piaski, która jest częścią jego rodzinnej Bobrówki
Źródło: Abp Głódź sołtysem: "Jeszcze nie jest tak, żeby sołtysów konsultować z Watykanem"