Będą inwestycje w szpitalach psychiatrycznych w Gdańsku i Starogardzie Gdańskim. Co się zmieni?

2021-08-24 11:02 Róża Perszon
Będą inwestycje w szpitalach psychiatrycznych w Gdańsku i Starogardzie Gdańskim. Co się zmieni?
Autor: pomorskie.eu

Ministerstwo Zdrowia na działania inwestycyjne obu szpitalom przyznało łącznie prawie 5,3 mln zł. Prace będą realizowane na oddziałach dla nieletnich pacjentów. W ich ramach zostaną wykonane m.in.: przebudowy i rozbudowy istniejących pomieszczeń, wymiany instalacji, powstaną plac zabaw i siłownia.

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim z MZ otrzyma prawie 2,9 mln zł, a Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku 2,4 mln zł.

Co się zmieni na Srebrzysku?

Modernizacją zostanie objęty Oddział Dziecięco-Młodzieżowy. Planowane jest utworzenie m.in. izolatek (4 miejsca) dla nieletnich pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 i wymagających hospitalizacji psychiatrycznej oraz całorocznego pawilonu terapeutycznego. Pawilon będzie się składać z dwóch pomieszczeń do terapii, toalet oraz szatni. Ponadto, mają powstać: pracownia komputerowa wraz z wyposażeniem, zewnętrzny plac zabaw oraz siłownia. Na terenie Izby Przyjęć ma być też dodatkowa izolatka. W związku ze zwiększoną liczbą hospitalizowanych pacjentów konieczne są rozbudowa i modernizacja łazienek, a także powiększenie magazynu odpadów medycznych.

A co w Kocborowie?

W Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim będzie kontynuowana przebudowa pawilonu nr XXIII. Chodzi o: modernizację całego skrzydła budynku z wymianą stropu piętrowego i stropodachu na niepalne, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wymianę tynków oraz instalacji elektrycznych, teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych na Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Nieletnich. Po zakończeniu inwestycji liczba łóżek na oddziale zwiększy się  do 32 (obecnie 26). Ponadto, ma powstać wielofunkcyjna sala pobytu dziennego, pomieszczenia do terapii indywidualnej i grupowej oraz sala terapii ruchowej. Planowany jest zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń. Na potrzeby małoletnich pacjentów ma powstać oświetlone boisko na zamkniętym terenie przylegającym do oddziału.

"Wychodząc naprzeciw zwiększonemu zapotrzebowaniu na pomoc psychiatryczną dla dzieci i młodzieży, województwo pomorskie od wielu lat dotuje inwestycje, które mają na celu zwiększenie miejsc na oddziałach dziennych dla dzieci i młodzieży oraz rozszerzenie katalogu gwarantowanych usług terapeutycznych. Niestety bieżące finansowanie świadczeń w zakresie psychiatrii jest niewystarczające, co powoduje, że większość szpitali działających w tym zakresie ma poważne problemy finansowe i boryka się z niedoborami kadrowymi"

 – mówi dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Tadeusz Jędrzejczyk.

Inwestycje samorządu w zdrowie psychiczne Pomorzan

Szpitale psychiatryczne od 2010 r. otrzymały ponad 83 mln zł na działania inwestycyjne. Chodzi o modernizacje oddziałów i gabinetów terapeutycznych oraz poprawę warunków socjalno-bytowych pacjentów i personelu.

Raport z Anteny 24.08, godz 10.00
Źródło: Będą inwestycje w szpitalach psychiatrycznych w Gdańsku i Starogardzie Gdańskim. Co się zmieni?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany