Będą walczyć z równouprawnieniem. Powstał Pomorski Zespół do spraw Kobiet!

i

Autor: pomorskie.eu

Będą walczyć z równouprawnieniem. Powstał Pomorski Zespół do spraw Kobiet!

2021-07-12 9:38

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się pierwsze spotkanie Pomorskiego Zespołu do spraw Kobiet. Będzie to organ doradczo-konsultacyjnym. Zespół będzie zajmować się m.in. wyrównywaniem szans zawodowych i ekonomicznych kobiet. Ma też przeciwdziałać dyskryminacji pań na rynku pracy.

Pomorski Zespół do spraw Kobiet jest organem doradczo-konsultacyjnym, który będzie proponować różne inicjatywy. Najważniejszym jego zadaniem będzie podnoszenie świadomości dotyczącej równego traktowania w zakresie pracy, płacy i awansu zawodowego kobiet. Jak czytamy na portalu samorządu województwa pomorskiego, ma też monitorować i analizować potrzeby związane z wyrównywaniem szans zawodowych i ekonomicznych kobiet.

Co ważne, zespół będzie analizować aktywność organizacji, samorządów i innych podmiotów w zakresie praktyk równościowych. Ma opracowywać informacje o sytuacji w regionie w zakresie równości praw kobiet i mężczyzn oraz diagnozować bariery oraz rekomendować system promowania praktyk i polityk równościowych w tym zakresie - zaznaczają na pomorskie.eu

Ponadto, praca zespołu będzie polegać na nawiązywaniu współpracy i wymianie dobrych praktyk z innymi ciałami i instytucjami prowadzącymi podobną aktywność w Polsce i za granicą.

Skład zespołu

Zespół liczy 22 członkinie i członków, którzy zostali powołani na 3-letnią kadencję. Są wśród nich m.in. szefowe różnych pomorskich firm i instytucji, organizacji pozarządowych, prawniczki, pracowniczki naukowe uczelni wyższych, a także trenerki. W trakcie spotkania w urzędzie marszałkowskim wręczono nominacje o powołaniu w skład Pomorskiego Zespołu do spraw Kobiet. Wybrano także prezydium. Przewodniczącą została Jolanta Szydłowska, a wiceprzewodniczącą Małgorzata Wokacz-Zaborowska. Natomiast funkcję sekretarza objęła Krystyna Łuczycka.

Czy warszawiacy chcą zniesienia ustawy śmieciowej?
Źródło: Będą walczyć z równouprawnieniem. Powstał Pomorski Zespół do spraw Kobiet!