Czym pojechać i jak wrócić z sylwestra? Sprawdź ROZKŁAD JAZDY

2021-12-30 19:56
autobus
Autor: Grzegorz Mehring

Od poniedziałku 27 grudnia do piątku 07 stycznia autobusy i tramwaje jeżdżą według opisanych poniżej zasad. W noc sylwestrową - dodatkowa oferta.

27-31 grudnia (poniedziałek-piątek, Sylwester)Autobusy

Na liniach 126, 127, 199 i 269 obowiązują rozkłady jazdy dla dni powszednich wolnych od nauki szkolnej. Pozostałe linie funkcjonują wg zwykłych powszednich rozkładów jazdy.

Tramwaje

Linia 6: w związku z brakiem zajęć w szkołach, w godzinach szczytu tramwaje będą kursować co 10 minut, tj. bez dodatkowych zasilających kursów na trasie Łostowice Świętokrzyska – Strzyża PKM. Linie 8 i 10. Zawieszone będą kursy bisowe realizowane w godzinach szczytu. Linie nadal będą funkcjonować z częstotliwością 10-minutową.

Dodatkowa oferta w noc sylwestrową

Na wszystkich liniach obowiązuje taryfa zwykła. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust w autobusach i tramwajach.

Autobusy

Linia N2:Dodatkowo z przystanku „Czarny Dwór” 03 zostaną wykonane kursy w kierunku Maćkowych o godz. 0:30 i 1:30 trasą: al. Jana Pawła II – ul. Leszczyńskich – ul. Chrobrego – al. Hallera i dalej po stałej trasie. Kurs z Nowego Portu o godz. 23:24 (Wrzeszcz PKP - 23:43) oraz kurs z Grudziądzkiej o godz. 00:36 (Wrzeszcz PKP - 00:43) zostaną wykonane przez ul. Wilanowską (zamiast przez al. Havla) celem zapewnienia obsługi imprezy miejskiej przy przystanku „Osiedle Jary”.Linia N4:Z przystanku „Osiedle Jary” do „Jaworzniaków” do godz. 02:15 częstotliwość zostaje zwiększona do co 30 minut (odjazdy: 23:15, 00:15, 0:45, 01:15, 01:45, 02:15, 03:15, 04:15).Linia N12:Dodatkowe kursy w godz. 23:00 – 02:00 z przystanków:

-„Czarny Dwór” w kierunku Żabianki SKM: 23:32, 23:39, 00:18, 0:28, 00:38, 00:58, 01:38, 02:38, 04:38;

-„Czarny Dwór” w kierunku Jasieńskiej: 23:23, 00:03, 00:23, 00:43, 01:03, 01:23, 02:23, 03:23;

-z przystanku „Dworzec Gł.” w kierunku Jasieńskiej: 23:00, 23:22, 0:00, 0:32, 1:00, 1:12, 1:32, 2:00, 3:00, 4:00;

-z przystanku „Dworzec Gł.” w kierunku Żabianki SKM: 23:40, 0:00, 0:20, 1:00, 1:30 (tylko do Grudziądzkiej), 2:00, 3:00, 4:00 i tylko do Grudziądzkiej o godz. 4:52.

Linia N13:Kurs z Żabianki SKM w kierunku Olimpijskiej o godz. 23:46 (Dworzec Gł. - 00:30) zostanie skierowany przez przystanek „Osiedle Jary” (ul. Wilanowska) zamiast przez al. Havla. Kurs z Olimpijskiej w kierunku Żabianku SKM o godz. 00:11 zostanie zrealizowany również przez przystanek „Os. Jary”, tj. przez ul. Wilanowską, zamiast przez al. Havla.

Tramwaje

Przez całą noc sylwestrową będzie funkcjonować linia tramwajowa N0 na trasie:Łostowice Świętokrzyska – Śródmieście SKM – Brama Wyżynna – Dworzec Główny – Opera Bałtycka – Zaspa – Oliwa – Strzyża PKM – Opera Bałtycka – Dworzec Główny – Brama Wyżynna – Śródmieście SKM – Łostowice Świętokrzyska. Linia funkcjonować będzie w godz. 23:00 – 04:00 z częstotliwością co 20 minut. Obowiązywać będzie taryfa zwykła.

1 stycznia (sobota, Nowy Rok)

Obowiązują rozkłady jazdy dla niedziel i świąt, ponadto:AUTOBUSY:Linie 124 i 255 Nie funkcjonują przez cały dzień.Linia 130 Rozpocznie funkcjonowanie dopiero po południu. Pierwsze kursy: „Dworzec Główny”10 – o godz. 12:32, „Jasień PKM” 01 – o godz. 13:14.Linia 136 Rozpocznie funkcjonowanie dopiero po południu. Pierwsze kursy: „Wrzeszcz PKP” 03 – godz. 11:08, 12:06, 14:06, „Niedźwiednik” 01 – godz. 11:28, 12:28, 14:28. Linia 149 Rozpocznie funkcjonowanie dopiero ok. godz. 12:00 Pierwszy kurs: „Wrzeszcz PKP” 05 – godz. 11:45. Linia 169Rozpocznie funkcjonowanie dopiero po południu (za wyjątkiem kursu o godz. 05:03 z przystanku "Przesypownia", o godz. 5:23 "Oliwa Pętla Tramwajowa"). Pierwsze kursy: „Oliwa Pętla Tramwajowa” 07 – o godz. 14:15, „Wodnika” 01 – o godz. 15:05.Linia 249 Rozpocznie funkcjonowanie dopiero po południu. Pierwszy kurs z „Wrzeszcza PKP” 03 – godz. 12:41.TRAMWAJE:Linia 3 do ok. godz. 15:00 linia będzie funkcjonować na wydłużonej trasie do Nowego Portu (z uwagi na zawieszoną linię 5): Chełm Witosa – Brzeźno Dom Zdrojowy – Nowy Port Oliwska. Na stałym odcinku trasy godziny odjazdów nie zmieniają się. Linia 5 Tramwaje tej linii będą jeździć dopiero od ok. godz. 15:00.

Źródło: Czym pojechać i jak wrócić z sylwestra? Sprawdź ROZKŁAD JAZDY