gdansk

i

Autor: Jerzy Pinkas

Gdańsk: Trzy ulice i plac mają nowe nazwy

2021-11-25 15:14

Ulica prof. Krzysztofa Skóry na Jasieniu, ulice prof. Marii Hrabowskiej i Hilarego Koprowskiego w dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe. To gdańskie ulice, które decyzją Rady Miasta zyskały nowych patronów. Na planach miasta pojawi się również Plac Porozumienia Gdańskiego. Uchwały dotyczące nowych nazw ulic i placu zostały przyjęte jednogłośnie.

Podczas listopadowej sesji miejscy radni pochylili się m.in. nad projektami uchwał nadającymi nowe nazwy placowi oraz trzem gdańskim ulicom. Po czwartkowych (25.11) głosowaniach patronem ulicy na Jasieniu został prof. Krzysztof Skóra, natomiast ulice w dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe zyskały imiona prof. Marii Hrabowskiej i Hilarego Koprowskiego. Jednocześnie przegłosowano uchwałę w sprawie nadania nazwy Plac Porozumienia Gdańskiego.  

Ulica prof. Krzysztofa Skóry 

Ulica zlokalizowana jest na Jasieniu na południe od ul. Źródlanej. Konieczność nadania nowej nazwy była związana z wydzieleniem nowych działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i potrzebą zaprojektowania tam numeracji porządkowej.

Profesor Krzysztof Skóra (ur. 30 września 1950 roku w Gdyni, zm. 12 lutego 2016 roku w Gdańsku) - biolog, profesor nauk o Ziemi, specjalista z zakresu ichtiologii, oceanografii biologicznej, ochrony przyrody morza i ssaków morskich. Nauczyciel akademicki na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Z jego inicjatywy i pod jego kierownictwem w 1977 roku rozpoczęło się przekształcenie placówki Instytutu Morskiego Laboratorium Terenowego w Helu. Autor ponad 100 publikacji naukowych. Był i laureatem wielu nagród i odznaczeń za swój wkład w ochronę wód Bałtyku i za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  

Ulica prof. Marii Hrabowskiej 

Ulica, której patronką została prof. Maria Hrabowska położona jest w dziennicy Orunia Górna – Gdańsk Południe na północ od ulicy Borkowskiej. W wyniku realizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie wydzielono działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Zaprojektowanie tam numeracji porządkowej wymaga nadania ulicy nowej nazwy.  

Maria Hrabowska (ur. 8 lutego 1936 roku w Poznaniu, zm. 14 lipca 2008 roku w Gdańsku) - prof. Dr. Hab. N. med., patomorfolog, immunolog Akademii Medycznej w Gdańsku, członek NSZZ Solidarność, instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrzyni. Przewodnicząca ZHP w latach 1996 -2001. Była kierownikiem Samodzielnej Pracowni Patomorfologii Klinicznej Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych AM w Gdańsku. Tytuł profesora nauk medycznych uzyskała 1993 roku. Dwukrotnie odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem 100-lecia Miasta Gdańska i Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.  

Ulica Hilarego Koprowskiego  

Nowo nazwana ulica przebiega na południe od ulicy Świętokrzyskiej w dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe.

Hilary Koprowski (ur. 5 grudnia 1916 roku w Warszawie, zm. 11 kwietnia 2013 roku w Filadelfii) był polskim lekarzem, wirusologiem i immunologiem. Wykładowca akademicki, odkrywca i twórca pierwszej w świecie (1950) skutecznej szczepionki przeciwko wirusowi polio, wywołującemu chorobę Heinego-Medina. W 1989 roku założył w Polsce Fundację Koprowskich, która ma wspomagać pracę młodych naukowców w zakresie badań podstawowych, biologicznych i medycznych. Za wybitne zasługi w działalności naukowej i charytatywnej, w 2007 roku został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. W 1998 roku uhonorowano go Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a w 2010 roku został laureatem konkursu „Wybitny Polak”.   

Plac Porozumienia Gdańskiego 

Nowo nazwany plac znajduje się na terenach postoczniowych na północ od ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki. Na placu pod oknami Dyrekcji stoczniowcy protestowali w latach 70 i 80 XX wieku, w obronie swoich praw i wartości. Plac ten był wielokrotnie miejscem wydarzeń ważnych, nie tylko dla samego zakładu i jego załogi, ale też dla miasta, regionu czy nawet kraju.

Źródło: Gdańsk: Trzy ulice i plac mają nowe nazwy