Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania od czwartku. Dużo więcej skontrolowanych samochodów

i

Autor: gdansk.pl

Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania od czwartku. Dużo więcej skontrolowanych samochodów

2021-11-04 10:23

Od czwartku, 4 listopada, w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku zacznie funkcjonować mobilna kontrola prowadzona z użyciem pojazdu skanującego. Jej wprowadzenie nie ma wpływu na obowiązujące zasady korzystania z płatnych miejsc postojowych przez kierowców.

Od najbliższego czwartku do kontrolowania opłat w SPP i ŚSPP wykorzystywany będzie pojazd skanujący. To nowe narzędzie, które uzupełni pracę pieszych kontrolerów. Dzięki kamerom i czujnikom umieszczonym na pojeździe można sprawdzić większą liczbę samochodów w krótszym czasie. Szacunkowo, mobilnie skontrolowanych zostanie nawet 4000 samochodów dziennie. Dla porównania jeden pieszy kontroler jest w stanie w tym samym czasie sprawdzić ok. 350 pojazdów.

Na czym polegać będzie mobilna kontrola?

Podczas dwóch, krótko po sobie występujących przejazdów wyposażony w specjalny skaner pojazd zeskanuje numery rejestracyjne zaparkowanych pojazdów i wykona ich zdjęcia. Dane te trafią do systemu zawierającego informacje o pojazdach z ważną opłatą za postój. Po zweryfikowaniu zebranych przez pojazd danych, kierowcom, którzy nie zapłacili za parkowanie bądź nie posiadają ważnego abonamentu/karty opłaty zryczałtowanej wystawione zostanie zawiadomienie o opłacie dodatkowej.

Co w praktyce oznacza dla kierowców mobilna kontrola opłat za postój?

Uruchomienie mobilnej kontroli nie zmienia zasad parkowania pojazdów w SPP i ŚSPP w Gdańsku. Sposób wnoszenia opłaty, wysokość stawek, granice sektorów i czas poboru opłat pozostają bez zmian. Jedyna różnica to sposób dostarczenia zawiadomienia o opłacie dodatkowej. Tradycyjne zawiadomienia będą wkładane za wycieraczkę tylko przez pieszych kontrolerów. W przypadku mobilnej kontroli zostanie ono wysłane do kierowcy pocztą. Przez 14 dni (od momentu wystawienia przez pieszego kontrolera zawiadomienia i włożenia go za wycieraczkę lub od doręczenia w przypadku kontroli mobilnej) wysokość opłaty dodatkowej wynosi 130 zł. Po tym czasie jej wysokość wzrasta do 200 zł.

Jak prawidłowo korzystać z płatnych miejsc postojowych w SPP i ŚSPP?

Po zaparkowaniu pojazdu należy niezwłocznie dokonać opłaty za postój – udać się do parkometru lub skorzystać z aplikacji mobilnej.W parkometrze można zapłacić za postój za pomocą monet, karty płatniczej lub kodu BLIK.W przypadku awarii parkometru należy zglosić ten fakt pod numerem telefonu 58 34 46 873 i postępować zgodnie z poleceniami kontrolera.Przy korzystaniu z aplikacji mobilnej należy sprawdzić czy wybrana została opcja postoju w SPP/ŚSPP i czy wskazany został właściwy sektor. Pomyłka sprawi, że samochód nie znajdzie się w bazie pojazdów z ważną opłatą za postój co będzie miało skutek w postaci opłaty dodatkowej.Płacąc za postój (w parkometrze, jak i w aplikacji mobilnej) należy obowiązkowo podać prawidłowy numer rejestracyjny pojazdu i zwrócić uwagę, czy wpisując numer nie pomyliliśmy litery lub cyfry. „Literówka” w numerze rejestracyjnym powoduje, że pojazd parkuje w rzeczywistości bez ważnej opłaty.

Osoby niepełnosprawne posiadające kartę „N+”, które parkują na miejscach ogólnodostępnych zobowiązane są do pozostawienia karty „N+” oraz niebieskiej karty parkingowej wewnątrz samochodu za przednią szybą. Karty „N+” mają naklejkę ze specjalnym kodem, który jest możliwy do zeskanowania i odczytania zawartych w nim danych przez pojazd. Urządzenie skanujące rozpozna dzięki temu samochody uprawnione do postoju w SPP/ŚSPP bez konieczności opłaty. Pozostawienie karty w innym miejscu (na siedzeniu, w schowku) uniemożliwi jej zeskanowanie i może skutkować wystawieniem opłaty dodatkowej.

Niebieska karta parkingowa osoby niepełnosprawnej umożliwia bezpłatny postój wyłącznie na miejscach wyznaczonych dla tych osób (kopertach). By móc parkować bezpłatnie na ogólnodostępnych miejscach w SPP i ŚSPP osoba niepełnosprawna musi oprócz karty parkingowej posiadać również kartę „N+”.

Dopłaty przedłużającej czas postoju można dokonać w aplikacji mobilnej lub w dowolnym parkometrze tego samego sektora. Konieczne jest przy tym podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Zapomniane polskie hity. Kiedyś słuchał ich każdy
Źródło: Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania od czwartku. Dużo więcej skontrolowanych samochodów