Na Pomorzu mamy więcej dziadków niż wnuków. Co jeszcze wiadomo o pomorskich seniorach?

2022-01-21 9:28 Róża Perszon
Dzień Babci i Dziadka 20222. Minister rodziny złożyła życzenia
Autor: Canva.com Zdjęcie poglądowe

Dziś święto babci, a jutro dziadka. Z tej okazji Urząd Statystyczny w Gdańsku przygotował dane dotyczące sytuacji seniorów w województwie pomorskim za 2020 r. Wynika z nich, że nasze społeczeństwo się starzeje. Pomimo to wielu seniorów nadal jest aktywnych zawodowo i społecznie.

Dziadków więcej niż wnuków

Życzenia dziadkom składamy 21 i 22 stycznia. Jako pierwsze swoje święto obchodzą babcie, dzień później dziadkowie. Dane dotyczące naszego regionu wyraźnie wskazują, że pomorskie społeczeństwo się starzeje. Potwierdzeniem tej tezy są liczby, które mówią, że dziadków jest więcej niż wnuków. Według indeksu starości na 100 osób do 14. r. ż. przypada 103 seniorów, w miastach to 132, a na wsiach 65 osób powyżej 65. r. ż. Ponadto, według wskaźnika wsparcia międzypokoleniowego na 100 osób w wieku 50-64 lat przypada 10 seniorów powyżej 85 lat, w miastach to 13, a na wsi 7 osób starszych.

Dominują seniorki

Osób powyżej 60. r. ż. jest dokładnie 563,3 tys., co stanowi 24 proc. mieszkańców województwa pomorskiego. Większość, bo ponad 322,3 tys. stanowią Pomorzanki (13,7 proc. ogólnej liczby ludności). Natomiast panów jest 241,3 tys. (10,3 proc.). Według prognoz seniorzy przeżyją około 20 lat na emeryturze, dłużej mieszkańcy miast (ponad 23 lata) niż wsi (ponad 18 lat). Bez względu na miejsce zamieszkania panie będą żyły o ponad pięć lata dłużej niż panowie.

Na Pomorzu mamy więcej dziadków niż wnuków. Co jeszcze wiadomo o pomorskich seniorach?
Autor: pomorskie.eu

Seniorzy nowożeńcy

Wśród osób powyżej 60 lat wstępujących ponownie w związek małżeński dominują rozwodnicy. Jest ich zdecydowanie więcej niż wdów i wdowców czy osób samotnych. Wśród seniorów rozwiedzeni panowie stanowią 6,4 proc. ogólnej liczby rozwiedzionych. Pań rozwiedzionych jest natomiast 4,2 proc. Co ciekawe, najwyższy współczynnik feminizacji (liczba pań na 100 panów w danej grupie wiekowej) jest w grupie powyżej 85 lat.

W czasie wolnym też się nie nudzą

Pomimo trwającej pandemii w 2020 r. seniorzy chętnie spędzali czas poza domem. Uczestniczyli w życiu kulturalnym. Brali udział w działaniach przygotowanych przez domy i ośrodki kultury oraz kluby i świetlice. Najwięcej, bo ponad 36 proc. należało do kół, klubów i sekcji. Chętnie uczęszczali też na różne kursy i szkolenia (ponad 19 proc.) oraz brali udział w zajęciach grup artystycznych (ponad 16 proc.). Byli zapalonymi czytelnikami. Książki czytało prawie 56 tys. osób powyżej 60 r.ż., co stanowiło 18 proc. wszystkich, którzy korzystali z bibliotek. W tej formie aktywności zdecydowanie dominowali mieszkańcy miast.

Wzruszająca historia. Babcia zbiera na terapię dla prawnuczki
Źródło: Na Pomorzu mamy więcej dziadków niż wnuków. Co jeszcze wiadomo o pomorskich seniorach?
Nasi Partnerzy polecają