Nowe dowody

i

Autor: gov.pl

Nowe dowody osobiste. Pierwsze wnioski można składać już w poniedziałek, 8 listopada

2021-11-04 9:36

Już od 8 listopada będzie można składać wnioski o nowy dowód osobisty. Zmiany dotyczyć będą zarówno wyglądu nowych dokumentów, jak i procedury ich uzyskiwania. Nie ma konieczności wymiany dotychczasowego dowodu, jeśli jest on nadal ważny.

Każdego roku w Urzędzie Miejskim w Gdańsku wymienianych jest średnio ok. 50 tys. dowodów osobistych. Wśród nich są dowody dla osób, które otrzymują dowód po raz pierwszy, ale również dla tych, którzy zmienili dane albo dokument utracili. Obowiązku tego muszą dopełnić również osoby, których ważność dowodu wygasła. Warto pamiętać, że dowód ważny jest przez 10 lat i należy wymienić go przed końcem daty ważności. Pojawienie się dowodów nowego typu, absolutnie nie oznacza konieczności natychmiastowej wymiany dotychczasowych, jeżeli ich data ważności jeszcze nie upłynęła lub nie upłynie w najbliższej przyszłości.

Nowe przepisy, nowe dowody

Podstawą wprowadzanych zmian jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z 20 czerwca 2019 roku w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się. Przepis ten wprowadził obowiązek zamieszczania w dokumentach tożsamości dwóch cech biometrycznych - fotografii i odcisków palców.

Na gruncie przepisów krajowych przełożyło się to na zmianę ustawy o dowodach osobistych, która została uchwalona 14 kwietnia 2021r. Regulacje te skutkują zmianami, które zaczną funkcjonować już od 7 listopada.

"Zmiany dotyczyć będą zarówno wyglądu dowodu osobistego, jak i procedury jego uzyskiwania. Zmiany, które zauważymy w wyglądzie dowodu osobistego to: dwuliterowy kod państwa członkowskiego Unii wydającego dokument na tle niebieskiego prostokąta otoczonego żółtymi gwiazdkami oraz odwzorowanie własnoręcznego podpisu. Podstawowa zmiana, czyli druga cecha biometryczna, w tym przypadku skan odcisków palców, nie będzie widoczna. Te dane znajdować się one będą wyłącznie w warstwie elektronicznej dowodu osobistego"

 – tłumaczy Tomasz Filipowicz, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich.

Ważne informacje

Jeśli Twój dowód jest ważny - nie musisz go wymieniać. Proces wymiany będzie naturalny, związany z upływam terminu ważności dotychczas posiadanego dowodu - jednak każdy chętny będzie mógł to zrobić w dowolnym czasie.

Ustawa nie przewiduje odmowy złożenia odcisków palców podczas składania wniosku oraz ich weryfikacji podczas odbioru dowodu.Jeśli podczas składania wniosku o dowód okaże się, że chwilowo (np. ze względów medycznych) nie jest możliwe pobranie odcisków palców, wówczas wydawany jest dowód ważny przez okres 12 miesięcy.

Jeżeli podczas składania wniosku podasz swój numer telefonu, zostanie on wprowadzony do Rejestru Danych Kontaktowych, a gdy dowód będzie gotowy otrzymasz powiadomienie SMS.

W związku z wejściem w życie w dniu 7 listopada nowych przepisów dotyczących dowodów osobistych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że w piątek, 5 listopada przyjmowanie wniosków oraz wydawanie dowodów osobistych będzie realizowane tylko do godziny 11.30.

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie Gdańska

Nowy most tymczasowy w Gdańsku
Źródło: Nowe dowody osobiste. Pierwsze wnioski można składać już w poniedziałek, 8 listopada