Rocznica gryfa! Herb naszego województwa ustanowiono dokładnie 20 lat temu

i

Autor: pomorskie.eu

Rocznica gryfa! Herb naszego województwa ustanowiono dokładnie 20 lat temu

2022-01-28 8:50

Obecnie obowiązujący herb został ustanowiony przez radnych województwa pomorskiego 28 stycznia 2002 r. Przedstawia on wizerunek czarnego gryfa na złotym polu. Jego pierwowzorem jest fresk, który znajduje się w prezbiterium archikatedry oliwskiej.

Herb z gryfem jest umieszczony na fladze województwa pomorskiego i innych insygniach władzy samorządowej. Występuje też na niezliczonych dokumentach, znakach i logotypach instytucji samorządowych i spółek.

Bez wątpienia, tak jak i przed wiekami, tak i teraz gryf jest ważnym symbolem naszego regionu, z którym utożsamia się wielu jego mieszkańców

– mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Krótka historia pomorskiego herbu

Dyskusja na temat herbu rozpoczęła się wraz z przeprowadzeniem reformy administracyjnej, kiedy ustalono granice nowego województwa pomorskiego. W 1999 r. został rozpisany konkurs, do którego zgłoszono dwa projekty. Po trwających dwa lata dyskusjach zdecydowano się na kompromisowe rozwiązanie historyków i heraldyków.

Obecnie obowiązujący herb został przyjęty 28 stycznia 2002 r. uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego. Przedstawia wizerunek czarnego gryfa ze wzniesionymi skrzydłami oraz wysuniętym językiem koloru czerwonego, umieszczony w polu tarczy herbowej koloru złotego. Jego autorem jest artysta plastyk Wawrzyniec Samp.

Co ciekawe, herb województwa pomorskiego ustanowiono pomimo negatywnej opinii Komisji Heraldycznej przy ministrze spraw wewnętrznych i administracji. Jako powód wskazano, że bardziej uzasadnione wydaje się połączenie wizerunku gryfa z wizerunkiem orła mieczowego. Opinia ta nie była jednak wiążąca dla sejmiku, a ponadto nie stwierdzała, iż przyjęty wzór herbu jest niezgodny z zasadami heraldyki i miejscową tradycją historyczną. Wprowadzono do niego jedynie wskazane przez Komisję Heraldyczną poprawki o charakterze plastycznym.

W 2008 r. Zarząd Województwa Pomorskiego w celu promocji regionu wprowadził system identyfikacji wizualnej zawierający zmodyfikowany wzór herbu. Gryf posiadał zmienione ułożenie głowy, łap oraz szponów, a także odmienny kształt ogona. Inny był też odcień barwy tarczy herbowej. Wzór ten był używany do 2010 r.

Symbol siły i wytrwałości

Gryf często pojawia się w heraldyce na Pomorzu. Jako mityczne zwierzę z ciałem lwa oraz głową i skrzydłami orła, symbolizował m.in. szybkość, siłę, waleczność, odwagę i wytrwałość. Pierwsze wzmianki o posługiwaniu się tym symbolem pochodzą z początku XIII w. i wiążą się z zachodniopomorską dynastią książąt zwanych Gryfitami. Przez stulecia znak gryfa przeniknął do herbów samorządów w całym regionie.

Bohaterowie z kreskówek myli okna w szpitali dziecięcym w Toruniu i umilali pobyt małym pacjentom