Trasa Kaszubska, droga S6

i

Autor: GDDKiA Trasa Kaszubska, droga S6

Trasa Kaszubska będzie przejezdna przed końcem bieżącego roku!

2021-11-14 16:00

Trasą Kaszubską kierowcy pojadą jeszcze w tym roku! Choć oficjalnie oddanie do ruchu nowej ekspresówki nastąpi dopiero w połowie przyszłego roku, to drogowcy już w grudniu gwarantują przejezdność ciągu głównego od Gdyni do Strzebielina za Wejherowem.

- Przejezdność oznacza dopuszczenie do ruchu, ale jeszcze nie zakończenie wszystkich prac budowlanych. Będzie możliwość przejechania tą trasą, oczywiście jeszcze nie w pełni ukończoną. Będą tam ograniczenia w ruchu, prędkości i jakieś inne utrudnienia, natomiast to na pewno usprawni poruszanie się po Pomorzu - mówi Piotr Michalski z gdańskiego oddziału GDDKiA.

Trasa pierwotnie miała być w pełni ukończona w tym roku. Opóźnienia wynikają głównie z konieczności przeprowadzenia większej liczby badań archeologicznych.

- Mimo wykonania prac powierzchniowo-sondażowych, okazało się, że tych miejsc, które trzeba przepadać jest dużo więcej. Sumarycznie okazało się, że było ich trzy razy więcej niż pierwotnie zakładaliśmy. One kolidowały nie tylko z drogą, ale też ze wznoszeniem obiektów mostowych, co ze względu na napięte terminy realizacyjne skutkowało po prostu opóźnieniami - dodaje Michalski.

Wraz z oddaniem do ruchu nowej trasy S6, zmieni się też numeracja poszczególnych dróg. Tym samym stara szóstka przez Rumię i Wejherowo straci status drogi krajowej.

Źródło: Trasa Kaszubska będzie przejezdna przed końcem bieżącego roku!