Matura 2023. Matematyka. ODPOWIEDZI + ARKUSZE CKE [PDF 2023 i 2015]

2023-05-08 11:39

Matura 2023 z matematyki jest zwieńczeniem części obowiązkowej, jeśli chodzi o egzaminy na poziomie podstawowym. Uczniowie oprócz tego muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Czy matematyka matura 2023 była łatwa, czy jednak nawet najlepsi uczniowie mieli problem z poszczególnymi zadaniami? Arkusze CKE publikujemy specjalnie dla Was dzięki czemu będziecie mogli sami się przekonać, jak wyglądała matura z matematyki 2023.

Spis treści

  1. Matura 2023 - matematyka. Arkusze CKE 2023
  2. Matura 2023 matematyka - arkusze CKE stara formuła
  3. Matura 2023 matematyka - ODPOWIEDZI

Matura 2023. Matematyka. Odpowiedzi i arkusze CKE są najważniejsze dla uczniów zaraz po wyjściu z sali. Zdający, którym bardzo zależy na świadectwie dojrzałości od razu po wejściu do domu będą chcieli przeanalizować arkusz maturalny z matematyki 2023. Sprawdzą każde zadanie, by upewnić się, że udało się je dobrze rozwiązać. Jedni liczą na więcej niż 90 procent, a drudzy mają nadzieję, że uda się uzyskać absolutne minimum, czyli 30 procent. Być może ważniejsze od samych arkuszy okażą się odpowiedzi matury z matematyki 2023. Te zostaną podane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dopiero w dniu ujawnienia oficjalnych wyników oraz szczegółów statystycznych związanych z egzaminem. Odpowiedzi z matematyki 2023 szybciej przekażą nauczyciele z waszej szkoły, osoby tworzące edukacyjny kontent w internecie oraz inni maturzyści, którzy są przekonani swojej wiedzy. Przykładowe rozwiązania zadań z matematyki podrzucimy poniżej!

Matura 2023 - matematyka. Arkusze CKE 2023

Arkusze CKE z matematyki 2023 w nowej formule znajdziecie w naszej galerii. Otrzymamy oficjalne matury z matmy bezpośrednio od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przydadzą się one uczniom, ale także nauczycielom. Zadania na tegorocznym egzaminie dojrzałości na pewno posłużą im jako przykłady dla kolejnych roczników, które będą się zmagać z tym przedmiotem.

WYNIKI MATUR 2023: matematyka, polski, angielski. Kiedy wyniki matury?

Nieoficjalnie jedno z poleceń "prawda" i "fałsz", co jest nowością na maturze 2023 z matematyki było oparte na informacji: Właściciel pewnej apteki przeanalizował dane dotyczące obsługujących klientów z 30 kolejnych dni. Przyjmujmy, że L obsługiwanych klientów n-tego dnia, to funkcja: L(n) = -n2 [kwadrat] + 22n + 279, gdzie n jest liczbą naturalną spełniającą warunki  n⩾1 i n⩽30. 

Zadanie: Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest poprawne, albo F - jeśli jest fałszywe: Łączna liczba klientów obsłużonych w czasie wszystkich analizowanych dni jest równa L(30).; W trzecim dniu analizowanego wykresu obsłużono 336 klientów.

Zadanie: Którego dnia analizowanego okresu w aptece obsłużono największą liczbę klientów. Oblicz liczbę klientów obsłużonych tego dnia. Zapisz obliczenia.

Matura 2023 matematyka - arkusze CKE stara formuła

Matura z matematyki 2023 w starej formule dotyczyła ponad 114 tysięcy uczniów. Egzamin na zasadach ustalonych w 2015 roku dotyczył uczniów czteroletniego technikum, uczniów szkół branżowych drugiego stopnia, a także osób, które mogły i zgłosiły chęć przystąpienia do tego egzaminu. Arkusze CKE w formule 2015 podrzucimy w galerii poniżej.

Jak wyglądał arkusz w formule 2015. Nieoficjalnie pierwsze zadanie dotyczyło logarytmów: Liczba log z 9 27 + log z 9 3 jest równa... A) 9, B) 4, C) 81, D) 2. Drugie zadanie związane było z obliczeniem pierwiastka z ułamkami, a polecenie trzeciego brzmi: Cenę aparatu fotograficznego obniżowo o 15%, a następnie o 20% w odniesieniu do ceny obowiązującej w danym momencie. Po tych dwóch obniżkach aparat kosztuje 340 zł. Przed obiema obniżkami cena tego aparatu była równa: A) 500 zł, B) 425 zł, C) 400 zł, D) 375 zł. Zadanie czwarte dotyczyło obliczenia wyrażeń liczby rzeczywistej. Piąte to natomiast układ równań, szóste to zbiór nierówności, a siódme polegało na rozwiązaniu równania.

Matura 2023 matematyka - ODPOWIEDZI

Odpowiedzi matury 2023 z matematyki przez kilka godzin nie będą dostępne. Dopiero po jakimś czasie zaczną pojawiać się materiały wideo z gotowymi rozwiązaniami arkusza. Wcześniej trzeba liczyć na pomoc innych maturzystów, którzy matematykę mają w jednym palcu. Przykładowe rozwiązania i opinie tegorocznych zdających podrzucimy poniżej.

Sonda
Czy stresujesz bądź stresowałeś się swoją maturą?