Sprawa firmy z Hiszpanii i Gminy Olsztyn zakończyła się ugodą. Koniec sporu z FCC [AUDIO]

2020-12-09 16:24 aka
Tramwajowy projekt będzie miał ciąg dalszy
Autor: Urząd Miasta Olsztyn Tramwajowy projekt będzie miał ciąg dalszy

Sąd Okręgowy w Olsztynie umorzył postępowanie w sprawie dotyczącej zerwania kontraktu na budowę linii tramwajowych w stolicy Warmii i Mazur. Sąd podjął taką decyzję z uwagi na to, że strony tego sporu doszły do porozumienia i zawarły ugodę przed mediatorem.

Na olsztyńskiej starówce mężczyzna zasnął w… fotelu Świętego Mikołaja

Jest ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie rozwiązania umowy z hiszpańską firmą FCC, któa miała wybudować w Olsztynie tramwajową trakcję. W zakończeniu wieloletniego postępowania pomogła mediacja.

Decyzja Sądu kończy spór w sprawie z powództwa firmy FCC Construccion S.A. w Barcelonie przeciwko Gminie Olsztyn o zapłatę blisko 322 mln zł za zerwanie kontraktu na budowę linii tramwajowych w Olsztynie oraz z powództwa wzajemnego Gminy Olsztyn przeciwko FCC Construccion S.A. o zapłatę ponad 128 mln zł - kwoty wartości zwiększenia robót w zakresie odpowiadającym FCC powiększonej m.in. o kwoty zapłacone dla podwykonawców FCC i kwotę zwiększonego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu - mówi Olgierd Dąbrowski – Żegalski, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Posłuchaj: Olgierd Dąbrowski – Żegalski, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie o zakończeniu sporu z hiszpańską firmą

Umowa z hiszpańskim FCC na budowę tramwajowej trakcji i zajezdni została podpisana w 2011 roku. Jednak - w związku z wyraźnym brakiem postępu prac - prezydent Olsztyna zdecydował o odstąpieniu od niej na początku sierpnia 2013 roku.

FCC zdecydowała się w 2015 roku wystąpić do sądu o ponad 300 mln złotych z tytułu utraconego kontraktu. Jednocześnie gmina Olsztyn wniosła pozew wzajemny, o ok. 37 mln złotych - bo o tyle droższe okazały się prace po wyborze nowych wykonawców tramwajowego projektu.

Sprawa dotycząca olsztyńskich tramwajów wpłynęła do Sądu Okręgowego w Olsztynie w dniu 21 maja 2015 r., a pierwszy termin rozprawy odbył się w dniu 26 września 2016 r. Materia tej sprawy była bardzo obszerna (ponad 80 tomów akt, czyli ponad 16 tys. kart) i miała bardzo skomplikowany charakter - mówi rzecznik sądu.

Długotrwały proces nie dawał nadziei na rychłe zakończenie postępowania. Hiszpańska strona zaproponowała więc podpisanie ugody. Postanowieniem olsztyńskiego Sądu Okręgowego sprawa została skierowana do mediacji, które zostały sfinalizowane 4 grudnia, a zatwierdzone przez Temidę 8 grudnia.

Przeprowadziliśmy stosowne rozmowy, które doprowadziły nas do porozumienia - mówi prezydent Olsztyna.

- Dogłębnie przeanalizowane zostało postępowanie obu stron. Powstała stosowna opinia prawna, która jednoznacznie wskazywała, że ugoda jest najlepszym rozwiązaniem.

Najważniejsze postanowienia to: * zatrzymanie przez miasto Olsztyn gwarancji wpłaconej przez FCC na poczet realizacji kontraktu (ponad 25 mln złotych); * firma FCC potwierdziła zasadność odstąpienia przez gminę Olsztyn od umowy; * firma FCC stwierdza, że władze Olsztyna oraz osoby zaangażowane po stronie gminy prawidłowo wykonywali swoje obowiązki; * firma FCC zapłaci dodatkowo 2,5 mln złotych.

Ten ostatni punkt ma być zrealizowany w ciągu pięciu dni od zatwierdzenia zawarcia ugody, czyli do 13 grudnia.

Źródło: Sprawa firmy z Hiszpanii i Gminy Olsztyn zakończyła się ugodą. Koniec sporu z FCC [AUDIO]
Nasi Partnerzy polecają