Jednostki OSP w regionie radomskim i grójeckim zostaną wyposażone w nowy sprzęt

i

Autor: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Jednostki OSP w regionie radomskim i grójeckim zostaną wyposażone w nowy sprzęt

2022-06-23 10:32

Nowe wozy ratowniczo - gaśnicze, odzież ochronna czy specjalistyczny sprzęt ratowniczy - takie wyposażenie trafi do 86 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w regionie radomskim i grójeckim. Sprzęt trafi do strażnic dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego. Na ten cel przeznaczono ponad 2 miliony złotych.

Wozy ratowniczo - gaśnicze, specjalistyczny sprzęt, czy odzież ochronna - strażnice w regionie radomskim i grójeckim zostaną wyposażone w nowe sprzęty dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego. - Staramy się uzbroić te jednostki w odpowiedni sprzęt wspierający ich pracę - mówi Adam Struzik, marszałek Mazowsza:

Pomoc w zakupie sprzętu i dofinansowania do samochodów to jest bardzo duże wsparcie dla tych zakupów, które z punktu widzenia dla strażaków ochotników są niezwykle ważne. To pozwala ich uzbroić w odpowiedni i niezwykle potrzebny sprzęt do walki z klęskami żywiołowymi, z pożarami i z innymi zagrożeniami.

- Odpowiadamy na potrzeby strażaków ochotników - mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu Mazowsza.

Wiemy jedno, że Ochotnicze Straże Pożarne, to nie tylko strażnice, to też zakup samochodów, ale przede wszystkim sprzęt. Strażnicy ochotnicy zabiegają o ten sprzęt. Dbają również o to, aby w ramach tych zakupów dokonywać na przykład zakupu specjalnego umundurowania. Odpowiadamy na te potrzeby.

Nowy sprzęt trafi do 86 jednostek na terenie regionu radomskiego i grójeckiego. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel ponad 2 miliony złotych.