Trwa szkolenie kandydatów do straży leśnej

i

Autor: Marcin Sawicki - Mazowiecka Policja.

Pod Radomiem trwa szkolenie kandydatów do straży leśnej.

2022-10-19 16:57

Ponad czterdziestu kandydatów z całej Polski szkoli się i nabiera umiejętności na funkcjonowanie w straży leśnej. Podczas kursu dowiedzą się jak chronić las, ale również poznają prawo, czy zasady udzielania pierwszej pomocy.

Udzielenie pierwszej pomocy, zatrzymanie pojazdu do kontroli - to jedne z wielu zagadnień jakich uczą się kandydaci na strażnika leśnego. - Poznajemy specyfikę tej pracy - mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom:

Kurs trwa ponad półtora miesiąca, więc jest dość długi z tego względu, że każdy kandydat musi nabyć te wszystkie umiejętności. Oczywiście, że są zajęcia z przepisów, bo tutaj wchodzi znajomość przepisów ruchu drogowego, czy ustawie o lasach, ale mamy też takie ćwiczenia jak na przykład podstawy sztuk walki, czy udzielnie pierwszej pomocy.

W szkolenie przyszłych leśników zaangażowani są również mazowieccy policjanci. - Szkolimy z zakresu zatrzymywania pojazdów do kontroli - mówi Marcin Sawicki z Mazowieckiej Policji:

Strażnicy leśni mają nadawane uprawnienia do kontroli ruchu drogowego w bardzo wąskim zakresie, właśnie jeśli chodzi o wjazd do lasu, jeśli chodzi o niestosowanie się do innych zakazów wynikających z ustawy i my jako, policjanci, nadajemy właśnie uprawnienia do takiej właśnie kontroli ruchu drogowego. Bycie strażnikiem leśnym, nie jest równoznaczne z posiadaniem takich uprawnień. Warunkiem jest przejście takiego szkolenia i posiadanie odpowiedniego zaświadczenia, które jest wydawane przez komendanta miejskiego, bądź powiatowego policji i po przeprowadzonym szkoleniu, zaliczeniu go, dopiero strażnik leśny uzyskuje uprawnienia do przeprowadzenia kontroli w ruchu drogowym.

A my byliśmy na miejscu by zapytać o wrażenia kursantów szkolenia:

Dla mnie wrażenia na kursie są bardzo dobre, bo do tej pory nauczyłem się tego, czego nie wiedziałem o ustawach, czy artykułach. Ja pracowałem jako leśniczy, teraz jestem już bogatszy o pewną wiedzę. Teraz czuje, że zaczynam rozumieć co to znaczy chronić las.

powiedział powiedział Grzegorz Świnoga z Nadleśnictwa Krzyż.

Wrażenia mam bardzo pozytywne. Zajęcia są prowadzone w sposób bardzo profesjonalny, bo mamy dużo symulacji interwencji, czyli jest dużo takiej praktyki.

powiedział powiedział Grzegorz Maślanka Nadleśnictwa Mirosławiec.

Po skończonym szkoleniu kandydaci przystąpią do egzaminów pisemnych i ustnych.

Szkolenia trwa w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni Letnisku. To jedyny ośrodek w Polsce, który szkoli przyszłych kandydatów do straży leśnej.

Szkolenie polcji z przeprowadzania kontroli w ruchu drogowym.

i

Autor: Hubert Ogar Nadleśnictwo Radom