Okrągła kładka w Rzeszowie im. WOŚP? Radni podjęli decyzję

Okrągła kładka w Rzeszowie im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?
Autor: Serwis Urzędu Miasta Rzeszowa/erzeszow.pl

We wtorek 31 stycznia odbyła się sesja Rady Miasta, na której radni mieli rozpatrzyć uchwałę o nadaniu imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy okrągłej kładce w Rzeszowie. Czy ten charakterystyczny dla naszego miasta obiekt ma nazwę? Czy jednak zrezygnowano z nadania jej imienia?

We wtorek 31 stycznia odbyła się sesja Rady Miasta Rzeszowa. Na niej zapadła decyzja odnośnie uchwały, która zakładała nadaniu nazwy okrągłej kładce nad ul. Piłsudskiego. Z taką propozycją wyszli radni Koalicji Obywatelskiej, którzy zaproponowali imię „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Motywowali to tym, że nadanie imienia było by „ wyrazem uznania dla Jerzego Owsiaka - jej twórcy (przyp. red. twórcy WOŚP) i głównego organizatora oraz dla młodzieży, która w prace Orkiestry się angażuje. Będzie także zachętą dla kolejnych pokoleń młodych ludzi do podjęcia aktywności w służbie potrzebującym”.

Okrągła kładka w Rzeszowie im. WOŚP?

W czasie głosowania nad 41. punktem obrad Rady Miasta Rzeszowa, radni opowiedzieli się za nadaniem imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy okrągłej kładce. Uprawnionych do głosowania było 23 radnych. 13 z nich było za, 5 przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Jak komentowali propozycję radni? Jako pierwszy na temat uchwały wypowiedział się Marcin Fijołek.

- Doceniamy wszelkiego rodzaju akcje charytatywne, dzięki którym mamy środki na dobre i słuszne inicjatywy. WOŚP zasługuje na słowa uznania, natomiast w tym wypadku mamy sytuację, w której omijamy reguły, które jako miasto stworzyliśmy – mówił radny PiS. - W naszym mieście mamy około trzynastu różnego rodzaju propozycji nazewnictwa dla różnych miejsc w mieście. W tym zbiorze jest propozycja nazwy „Honorowych Dawców Krwi”, to inicjatywa, która zasługuje na uznanie i uhonorowanie. Byłbym za tym, abyśmy trzymali się reguł i zasad, które stworzyliśmy i nie robili wyłomu – dodał.

Wypowiedź radnego Fijołka skomentował radny Wiesław Ziemiński, który mówił o liście nazw oczekujących. 

- Umówiliśmy się, że w miarę możliwości będziemy chcieli uszczuplać listę i nadawać, czy to ulicom, czy placom, czy innym obiektom nazwy właśnie z niej. Ale to jest nasze wewnętrzne uzgodnienie, a nie coś, co nas bezwzględnie zobowiązuje – mówił radny Ziemiński.

- Jeżeli chodzi o nazwę "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" i to, co robi Jerzy Owsiak, to wszyscy mamy świadomość, że trudno znaleźć drugiego takiego człowieka, drugą taką inicjatywę, która łączy a nie dzieli ludzi – dodał.

Finał WOŚP w Rzeszowie
Źródło: Okrągła kładka w Rzeszowie im. WOŚP? Radni podjęli decyzję
Nasi Partnerzy polecają